0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje z urzędu pracy a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem dofinansowanie z funduszu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mam jednak problem z rozliczeniem wydatków poniesionych na zakup środków trwałych i wyposażenia. Skoro zostały finansowane z dotacji to muszę wprowadzić sprzęt do ewidencji środków trwałych i dokonywać ich amortyzacji? Jak poprawnie rozliczyć dotacje z urzędu pracy?

Patryk, Sobótka

 

Wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanych dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej - zatem nie podlegają zewidencjonowaniu w KPiR. Wyjątek stanowią wydatki na wyposażenie sfinansowane z dotacji z funduszu pracy, które nie podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych. Wówczas koszt ten może być zewidencjonowany jednorazowo w kolumnie 13. - “Pozostałe wydatki”.

Co do zasady środki trwałe zakupione z dotacji powinny zostać wprowadzone do ewidencji oraz podlegać amortyzacji. Jednak odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Dla celów porządkowych można założyć osobny np. skoroszyt, w którym będą przechowywane wszystkie dokumenty związane z otrzymaną dotacją i sfinansowanymi nią wydatkami na zakup środków trwałych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów