0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

E-faktury w zamówieniach publicznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dnia 26 czerwca 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, której przewodzi idea pełnej (kompleksowej) cyfryzacji procedury zamówień publicznych. Dokument w wersji polskiej znajduje się pod tym linkiem.

Znaczenie e-fakturowania

Elektroniczne fakturowanie jest krokiem milowym w obiegu dokumentów w sektorze administracji publicznej na terenie Europy. Szacuje się, że wdrożenie e-fakturowania, w kontekście transgranicznym, może przynieść oszczędności rzędu 2,3 mld euro.

W tej kwestii wypowiedział się  komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier: Zapewnienie, aby organy administracji publicznej w UE były nowoczesne i wydajne jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Przejście na system e-zamówień, a  w szczególności na fakturowanie elektroniczne, może przynieść znaczne oszczędności oraz ułatwić funkcjonowanie zarówno rządom, jak i tysiącom przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym. Przejście z dokumentów papierowych na pełni zautomatyzowane fakturowanie może obniżyć koszty wystawienia faktury z 30-50 euro do 1 euro. Jest to dobry sposób na uzyskanie tak potrzebnych w obecnej sytuacji gospodarczej oszczędności. Z uwagi na to, że sektor publiczny jest największym płatnikiem w UE, powinien odgrywać wiodącą rolę w promowaniu fakturowania elektronicznego.

Należy przypomnieć, że w 2011 r. Komisja Europejska proponowała już, by e-zamówienia oraz e-fakturowanie zaimplementować do 2016 r. Innowacja miałaby obejmować m.in. wprowadzenie wymogu elektronicznej publikacji ogłoszeń, zapewnienia e-dostępu do dokumentów ze specyfikacją zamówienia oraz elektronicznego składania ofert. Komisja prowadziła także w tej materii konsultacje (link).

Aktualnie udział e-faktur, w zależności od państwa, kształtuje się na poziomie 4-15% w stosunku do całości wystawionych faktur.

Skutki implementacji dyrektywy

Projekt dyrektywy zakłada, że elektroniczne fakturowanie stanie się standardem w zamówieniach publicznych. W efekcie miałaby poprawić się interoperacyjność między różnymi krajowymi systemami fakturowania.

W dalszej kolejności akt co do celu ma wyeliminować niepewność prawną, nadmierną złożoność a także zminimalizować dodatkowe koszty operacyjne ponoszone przez podmioty gospodarcze, które są zmuszone stosować różne e-faktury w poszczególnych państwach członkowskich.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów