0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktoring przy zatorach płatniczych sposobem na zachowanie płynności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od kondycji finansowej firmy zależy, czy będzie ona w stanie utrzymać się na rynku i skutecznie konkurować o klientów z przedsiębiorstwami o podobnym profilu. Jednym z narzędzi, które pozwalają przedsiębiorcy zachować płynność finansową, jest faktoring. Jak działa faktoring przy zatorach płatniczych i kiedy warto z niego skorzystać?

Zatory płatnicze to zmora polskich firm

Aby skutecznie walczyć o klientów, firmy muszą coraz częściej oferować nie tylko produkty lub usługi na wysokim poziomie, ale również korzystne (czyli długie) terminy płatności. Tymczasem jak pokazują wyniki różnych badań, nawet 90 proc. przedsiębiorstw może nie otrzymywać zapłaty w ustalonym terminie. Zator płatniczy może spowodować, że nawet dobrze prosperująca firma stanie na skraju bankructwa.

Walkę z zatorami płatniczymi rozpoczęło Ministerstwo Rozwoju. W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Do kluczowych rozwiązań należy zaliczyć skrócenie terminu płatności do:

  • 30 dni – gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny (wyjątek stanowią podmioty lecznicze),

  • 60 – gdy wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma.

Drugie rozwiązanie zostało wprowadzone po to, by duże podmioty nie wykorzystywały swojej sytuacji rynkowej w relacjach z mniejszymi firmami.

Mimo że problem zatorów płatniczych dostrzegł ustawodawca i zdecydował się wdrożyć dedykowane rozwiązania, przedsiębiorcy mogą skorzystać z narzędzi, dzięki którym pieniądze za dostarczone produkty lub wykonane usługi otrzymają szybciej. Mowa właśnie o faktoringu – usłudze finansowej, która na polskim rynku jest dostępna od lat 90. ubiegłego wieku i której popularność systematycznie rośnie.

Czym jest i jak działa faktoring?

Przez pojęcie „faktoring” należy rozumieć wykupienie przed podmiot oferujący faktoring (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych wierzytelności, które przysługują firmom od ich kontrahentów. Dla faktorantów (klientów firm faktoringowych) korzystanie z faktoringu oznacza:

  • szybkie otrzymanie pieniędzy (poprawę bieżącej płynności) – niektóre firmy faktoringowe wypłacają środki swoim klientom w ciągu 24 godzin od otrzymania faktury,

  • przeniesienie na firmę faktoringową ryzyka, że kontrahent nie uiści należności – to firma faktoringowa dochodzi należności z otrzymanej faktury,

  • zwiększenie konkurencyjności – przedsiębiorca może oferować kontrahentom dłuższe terminy płatności niż konkurencyjne podmioty działające na rynku.

Dla przedsiębiorców, którzy dostrzegają korzyści płynące z faktoringu, ważne powinno być to, że ta usługa finansowa współcześnie dostępna jest zarówno dla dużych, jak i małych firm.

Rozwój faktoringu doprowadził też do wyróżnienia kilku jego rodzajów. Przedsiębiorcy zainteresowani podpisaniem umowy z firmą faktoringową mogą zdecydować się na:

  • faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – firma faktoringowa przejmuje na siebie pełne ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika,

  • faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – to odwrotność wyżej wymienionego faktoringu pełnego,

  • faktoring mieszany – ryzyko niewypłacalności dłużnika ponosi zarówno firma faktoringowa, jak i jej klient.

Faktoring przy zatorach płatniczych jako sposób na zachowanie płynności finansowej

Zainteresowanie faktoringiem wśród przedsiębiorców systematycznie rośnie. Głównym powodem są właśnie zalety tego rozwiązania. Firma korzystająca z faktoringu nie musi oczekiwać na płatność od swojego kontrahenta – nawet 90 proc. kwoty widocznej na fakturze może ona otrzymać już na następny dzień po jej wystawieniu. Przedsiębiorca, który wybierze faktoring pełny, może też liczyć, że poprawie ulegną wskaźniki finansowe jego przedsiębiorstwa; nie będzie też ono borykało się z wierzytelnościami przeterminowanymi.

Mimo że faktoring pozwala zachować płynność finansową i obniżyć koszty związane z oferowaniem kredytu kupieckiego kontrahentom, nie można zapomnieć, że ma też wady. Jedną z największych jest konieczność ponoszenia przez firmę opłat oraz systematycznego dostarczania dokumentów do firmy faktoringowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów