Poradnik Przedsiębiorcy

Faktoring sposobem na zachowanie płynności finansowej

Spowolnienie gospodarcze coraz bardziej odczuwalne dla wielu przedsiębiorców stwarza konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania, które pozwolą firmie przetrwać trudniejszy okres. Obecna sytuacja na rynku zmusza do ciągłego uatrakcyjniania swojej oferty nie tylko pod względem sprzedanych produktów oraz usług czy samej obsługi, ale także w kwestiach rozliczeń. Kontrahenci są zainteresowani współpracą z takimi podmiotami, które zaoferują im poza odpowiednią gamą produktów i dobrą ceną również korzystne, czyli długie terminy płatności. Kredyt kupiecki będący idealną opcją dla nabywców, jest coraz poważniejszym problemem dla przedsiębiorców, którzy takiego kredytu udzielają swoim klientom. Częstokroć dochodzi do sytuacji, w których nie mają oni wystarczających środków na finansowanie odroczonych terminów płatności dla swoich nabywców.

Sposób na zachowanie płynności

Długie oczekiwanie na wpływ należności za sprzedane towary/usługi może zachwiać płynność nawet dużego przedsiębiorstwa. W obawie przed taką sytuacją przedsiębiorcy, jak wskazują statystyki, coraz częściej poszukują rozwiązań tego problemu wśród nowoczesnych form finansowania, a ich zainteresowanie skupia się dość intensywnie na faktoringu.

Faktoring polega na swego rodzaju odsprzedaży wierzytelności przed terminem jej zapadalności. Wierzyciel (zwykle przedsiębiorca - sprzedawca) określany w tej sytuacji faktorantem sprzedaje wierzytelność (należność powstałą w wyniku sprzedaży towarów/usług) faktorowi (np. bankowi) i w ten sposób uzyskuje w krótszym terminie środki finansowe. Forma ta, ma zastosowanie szczególnie przy należnościach z długim terminem płatności. Przedsiębiorca ma możliwość szybszego uzyskania środków, choć wiąże się to oczywiście z pewnymi kosztami - prowizją pobierana przez faktora.

Pełny czy niepełny?

W przypadku faktoringu właściciel firmy ma do wyboru dwie opcje: faktoring pełny oraz niepełny. Faktoring niepełny choć pozwala na uzyskanie należności w krótszym terminie niż przewidziano to w warunkach uzgodnionych z kontrahentem, nie ogranicza ryzyka związanego z niewypłacalnością tego klienta. Jeśli ustalony termin płatności to przykładowo pół roku i po upływie tego okresu okaże się, że klient, którego zobowiązanie zostało sprzedane faktorowi, nie jest wypłacalny i nie uregulował go, faktor ma prawo regresu do wierzyciela. Oznacza to, że gdy z upływem terminu płatności dłużnik nie reguluje zobowiązania, faktor występuje do pierwotnego wierzyciela o jego spłatę. Faktoring pełny natomiast pozwala sprzedać należność wraz z ryzykiem. Faktor w wypadku takiej umowy nie ma prawa do regresu wobec pierwotnego wierzyciela nawet w przypadku gdy kontrahent okaże się niewypłacalny i nie ureguluje zobowiązania. Związane z tym ryzyko przejmuje na siebie faktor, aczkolwiek opcja ta jest oczywiście droższa niż opcja faktoringu niepełnego. Istnieje również wiele form pośrednich faktoringu, które mogą być połączeniem np. dwóch powyższych opcji, a tym samym być dostosowane do potrzeb potencjalnego faktoranta.

Dla kogo faktoring?

Skorzystanie z faktoringu może niektórych przedsiębiorców odstraszać, ze względu na koszty takiej usługi bądź obawę, że nie jest to dla nich rozwiązanie odpowiednie. Niemniej jednak możliwość uniknięcia wystąpienia zatorów płatniczych, a tym samym problemów z płynnością wydaje się być w obecnych czasach opcją niezbędną każdemu właścicielowi firmy. Warto więc zauważyć, iż coraz większe zainteresowanie tym narzędziem finansowania, powoduje bardzo szybki rozwój tej branży, a tym samym ciągły spadek cen tego typu usług. Ponadto coraz więcej firm faktoringowych dostosowuje swoją ofertę również do małych i średnich przedsiębiorców i znacząco obniża progi obrotów czy limitów wartości wynikających z faktur. Opisywana forma finansowania staje się zatem coraz bardziej dostępną alternatywą również dla małych firm. W wielu przypadkach pozwoli na uniknięcie zatorów płatniczych, a tym samym problemów z płynnością finansową, które w dość krótkim czasie skutecznie mogą doprowadzić firmę do bankructwa.