0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura sprzedaży w walucie obcej a obowiązek przeliczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wystawiam fakturę dla kontrahenta z Niemiec w euro i chcę, aby zapłacił w danej walucie. Czy wobec tego konieczne jest zamieszczanie na fakturze informacji o przeliczeniu sum sprzedaży na złotówki?

Małgosia, Łódź

 

Zgodnie z zapisami art. 106e ust. 11 ustawy o VAT, kwoty podatku wykazuje się w złotych. Wartość VAT wyrażoną w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki przy zastosowaniu zasad przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Przyjętym rozwiązaniem jest zamieszczanie na fakturze podsumowania wartości sprzedaży, a więc kwot netto, VAT i brutto, które przeliczone są na złotówki. Dla kontrahenta zagranicznego informacja ta nie będzie mieć znaczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów