Poradnik Przedsiębiorcy

Data sprzedaży czy data dokonania dostawy lub wykonania usługi od 2014 roku?

Czy od nowego roku poprawne jest stosowanie na fakturze nazwy “data sprzedaży” zamiast “data dokonania dostawy lub wykonania usługi”?

Remigiusz, Wrocław

 

Elementy jakie powinna zawierać faktura aktualnie są regulowane w ustawie o VAT art. 106e. Data sprzedaży, która widnieje na fakturze zgodnie z Ustawą o VAT art. 2 pkt 22 - mówi, iż pod pojęciem sprzedaży - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Dlatego też zapisana na fakturze data sprzedaży jest tożsama z określeniem data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Zatem stosowanie wspomnianego nazewnictwa dat nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji.