0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formy zabezpieczenia pożyczek i kredytów

Wielkość tekstu:

Ubiegając się o kredyt lub pożyczkę, możemy spotkać się z zapytaniem, jakiego rodzaju zabezpieczenie jesteśmy w stanie przedstawić. Oczywiście ma to miejsce stosunkowo rzadko, ale warto mieć tego świadomość. Zabezpieczenie jest niczym innym, jak zmniejszeniem ryzyka kredytowego, które podejmuje bank lub firma pożyczkowa. W poniższym tekście przyjrzymy się, z jakimi zabezpieczeniami możemy się spotkać.

Zabezpieczenie i jego forma zależy od rodzaju kredytu lub pożyczki

Jest rzeczą dość oczywistą, że chwilówka np. w VIVUS.pl udzielana na kwotę do 3 tysięcy złotych, nie wymaga od pożyczkobiorcy żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia pożyczając kilkaset tysięcy złotych na zakup mieszkania. Przy tak dużej kwocie bank siłą rzeczy musi ograniczać ryzyko i oczekuje odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. 

Na przestrzeni lat poszczególne formy zabezpieczeń zyskiwały na popularności, inne nieco traciły. Tak czy inaczej, planując zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, warto je znać. Zabezpieczenie nie tylko sprawia, że zwiększamy swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku – bywa również, że dzięki niemu otrzymamy nieco lepsze warunki finansowania (np. niższe oprocentowanie). W dalszej części artykułu przedstawiamy najważniejsze rodzaje zabezpieczenia pożyczek i kredytów. 

Poręczenie

Przez lata jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia – szczególnie kredytów gotówkowych – było tzw. poręczenie. To nic innego jak dołączenie do kredytu drugiej osoby, z reguły z bliskiej rodziny lub kręgu przyjaciół. W myśl ustanowionego poręczenia w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłacał zobowiązania, obowiązek ten przechodził na poręczyciela.

Nie trzeba tłumaczyć, że poręczenie – bardzo wygodne dla banku i zwiększające szansę na uzyskanie kredytu – w wielu sytuacjach było też przyczyną nieporozumień. Pieniądze nie bez przyczyny budzą duże emocje. Bardzo często wolelibyśmy, aby nikt nie wiedział o naszych pożyczkowych planach. Poręczyciel – nazywany również żyrantem – taką sytuację wyklucza. Z drugiej strony naturalne jest, że ma on prawo do pewnych obaw. Jeśli przestaniemy spłacać kredyt, bank zapuka do jego drzwi, czego zdecydowanie wolałby uniknąć.

Weksel in blanco

To stosunkowo proste zabezpieczenie, które wykorzystywane jest zarówno przy kredytach dla osób fizycznych, jak i dla firm. Weksel in blanco to dokument, który zawiera jedynie podpis osoby zaciągającej zobowiązanie. Powinna mu towarzyszyć tzw. deklaracja wekslowa, która określa dokładnie, w jakich okolicznościach może być on wypełniony przez wierzyciela, aby domagać się od dłużnika należnych pieniędzy. Jako jedną z głównych zalet weksla wskazuje się przyspieszenie procedury i ograniczenie kosztów towarzyszących egzekucji wierzytelności.

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki

Jednym z popularniejszych zabezpieczeń, które coraz częściej zastępuje funkcję żyranta, jest ubezpieczenie pożyczki. Nie jest ono obowiązkowe, ale bywa, że od jego zawarcia zależy ostateczny koszt naszego zobowiązania. Ubezpieczenie pożyczki pozabankowej daje firmie pożyczkowej gwarancję otrzymania pieniędzy w sytuacji, gdy pożyczkobiorca np. ulegnie wypadkowi czy zachoruje w trakcie trwania umowy, co uniemożliwi mu terminowe spłaty. Dodajmy przy tym, że ubezpieczenie tego typu wiąże się z pewnymi kosztami, czyniąc całą pożyczkę nieco droższą, ale zwiększa szansę jej uzyskania np. wśród nieco starszych klientów, którzy zaliczani są do grupy podwyższonego ryzyka kredytowego.

Zastaw rejestrowy

To zabezpieczenie, które spotkamy podczas ubiegania się o kredyt samochodowy. Z racji wysokiej wartości przedmiotu kredytowania bank, chcąc ograniczyć swoje ryzyko, ustanawia zastaw w postaci wpisu w krajowym rejestrze zastawów oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym kupowanego pojazdu. W ten sposób samochód nie może zostać sprzedany przed całkowitą spłatą kredytu, a w przypadku, gdy przestaniemy spłacać raty na mocy zastawu rejestrowego, bank ma prawo przejąć od nas pojazd i sprzedać go celem odzyskania należnych mu pieniędzy. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest cesja polisy AC. W przypadku kradzieży auta lub jego zniszczenia wypłata ubezpieczenia z tytułu polisy trafia do banku celem pokrycia strat.

Hipoteka, czyli wpis do księgi wieczystej

To podstawowe zabezpieczenie kredytu udzielonego na zakup mieszkania lub domu. Wpis do księgi daje bankowi prawo wszczęcia egzekucji z nieruchomości w sytuacji, gdy klient zaprzestanie spłaty kredytu i nie podejmie z bankiem żadnych negocjacji. I chociaż do ostateczności – czyli sprzedaży mieszkania przez bank w celu odzyskania należnych mu pieniędzy – dochodzi niezmiernie rzadko, hipoteka jest najbardziej obciążającym dla klienta zabezpieczeniem. 

Minimalizacja formalności jest korzystna dla pożyczkobiorcy 

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe od lat starają się minimalizować wymogi stawiane klientom ubiegającym się o finansowanie. To właśnie minimum formalności wyróżnia firmy oferujące tzw. chwilówki online, takie jak VIVUS, którego pożyczka z RRSO % dla nowych klientów nie dość, że nie wymaga żadnych zabezpieczeń, to dodatkowo dostępna jest w pełni online. W ten sposób klient może pozyskać dodatkowe środki szybko i bez potrzeby podejmowania skomplikowanych działań. 

Artykuł  zewnętrzny, tekst   partnera

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów