Poradnik Przedsiębiorcy

Brak faktury a import usług

Zakupiłem od kontrahenta z Bangladeszu usługę świadczoną drogą elektroniczną. Niestety nie jestem w stanie uzyskać od niego faktury. Posiadam jednak jego dane (nazwa firmy, adres). Co muszę zrobić, aby móc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu oraz odliczyć VAT?

Antoni, Lublin

 

W sytuacji, gdy w ramach działalności gospodarczej nabywamy usługi od zagranicznego kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą, jest to import usług, gdzie nabywca zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.

Przy imporcie usług obowiązek podatkowy powstaje w dniu zakończenia usługi lub otrzymania zapłaty przez usługobiorcę, w zależności co nastąpiło jako pierwsze (obowiązek podatkowy wyznacza dzień, w którym należy wykazać rozliczenie transakcji importu usług).

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy sprzedawca wystawił fakturę ze wszystkimi oczekiwanymi przez polskie przepisy danymi, czy też dane te są niekompletne lub w ogóle nabywca nie otrzymał faktury. Jako nabywca zobowiązany jest Pan zatem naliczyć VAT w związku z importem usług.

W tym celu całą transakcję należy opodatkować krajową stawką VAT na dokumencie wewnętrznym opodatkowania. Jeżeli wartość wyrażona jest w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Następnie na podstawie wewnętrznego dokumentu opodatkowania należy dokonać lustrzanych wpisów w Rejestrach VAT - zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupów (jeżeli zakup związany jest z czynnościami opodatkowanymi, to przysługuje Panu odliczenie naliczonego podatku w tej samej kwocie). Tym samym transakcja pod względem VAT staje się neutralna.

Natomiast, aby móc zaliczyć wydatek w koszty działalności gospodarczej, potrzebna jest faktura lub dokument, który zawiera dane takie jak na fakturze (konieczne jest m.in. uwzględnienie danych nabywcy, przedmiotu zakupu, jego ceny, danych sprzedawcy, numeru transakcji). Dokumentem tym może być e-mail od kontrahenta, który będzie zawierać wszystkie wymagane dane.

Jeśli nie będzie Pan posiadał faktury (lub dokumentu, który posiada elementy jak faktura), nie ma możliwości ujęcia poniesionego wydatku w koszty KPiR.  

Brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych nie zwolni jednak Pana z obowiązku wykazania tego typu transakcji, czyli importu usług w deklaracji VAT.