0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia – do kiedy przekazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część podmiotów jest zobligowana do przekazania Informacji o papierosach i tytoniu do palenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Kończy się termin wypełnienia tego obowiązku. Kogo on dotyczy? Sprawdź, do kiedy i w jaki sposób powinna być przekazana Informacja o papierosach i tytoniu do palenia.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia – koniec terminu przekazania

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia za 2020 rok powinna być przekazana do 1 lutego 2021 roku. Do tego terminu producenci, importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego mają czas, by sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (także w sytuacji, gdy ich nie sprzedali, ale znajdowały się na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną. Przepisy zawarte są w art. 99 ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia – co powinna zawierać i jak ją wysłać?

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia powinna zawierać – jak określają przepisy – imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, a także w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;

  2. wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w 2020 roku złożono odpowiednio deklarację podatkową albo zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

  3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia – jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

  4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

  5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia (podpisana przez osobę sporządzającą) powinna być przekazana w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Finansów

Departament Podatku Akcyzowego

Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w formie arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: sekretariat.pa@mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów przy pomocy arkusza (zamieszczonego w załączniku) planuje ułatwić pracę przy analizowaniu dostarczonych informacji.

Do pobrania:

wzór-tabeli-dla-podmiotów-do-przekazywania-danych-za-2020.xlsx

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów