Poradnik Przedsiębiorcy

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór z omówieniem

Obowiązkiem pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę jest poinformowanie zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy). Trzeba także pamiętać, że w trakcie trwania umowy, gdy niektóre jej elementy zmieniają się, wówczas trzeba przekazać pracownikowi nową informację o warunkach zatrudnienia.

Pobierz darmowy wzór Informacji o warunkach zatrudnienia w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Informacja o warunkach zatrudnienia.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Informacja o warunkach zatrudnienia.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Informacja o warunkach zatrudnienia - forma

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna przede wszystkim zawierać dane o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, wówczas informacja o warunkach zatrudnienia powinna również zawierać zagadnienia dotyczące:

  1. pory nocnej,
  2. miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
  3. przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
  4. przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca informuje pracownika o przysługujących mu uprawnieniach w sposób zindywidualizowany i stosowny do konkretnej sytuacji prawnej zatrudnianej osoby.