0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana wymiaru etatu a informacja o warunkach zatrudnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

U pracownika zatrudnionego na pełen etat nastąpiła zmiana wymiaru etatu do ½. Czy w związku z tą zmianą należy poinformować pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia?

Klaudiusz, Suwałki

 

Co obejmuje informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o pozaumownych warunkach pracy obejmuje:

  • obowiązującą pracownika dobową oraz tygodniową normę czasu pracy,

  • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę,

  • wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • obowiązującą pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawcę nie obowiązuje tworzenie regulaminu pracy, w informacji pracowniczej dodatkowo wskazuje informacje o porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zmiana wymiaru etatu a informacja o warunkach zatrudnienia

Zmiana wymiaru etatu zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia, gdyż na skutek zmiany wymiaru czasu pracy następuje zmiana limitu urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi. W związku z tym należy zaktualizować informację pracowniczą w formie pisemnej. Pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z tą informacją pracodawca przechowuje w części B akt osobowych.

Ważne!

Pracownika należy poinformować o zmianach warunków zatrudnienia w ciągu miesiąca od zmiany warunków.

Zmiana wymiaru etatu nie powoduje zmiany normy czasu pracy obowiązującej pracownika, gdyż zgodnie z Kodeksem pracy norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów