0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing a dzierżawa - jakie są między nimi różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele słowników internetowych wskazuje dzierżawę jako synonim leasingu - i na odwrót. Jednak mimo że oba rodzaje umów umożliwiają używanie przedmiotów, które nie należą do majątku firmy, jest między nimi wiele różnic. Co odróżnia leasing od najmu - wyjaśniamy.

Odmienne zasady formalne

Rozbieżności pojawiają się już w przypadku formy zawieranej umowy. Według Kodeksu cywilnego ta, która dotyczy leasingu powinna być sporządzona pisemnie, pod rygorem nieważności. Sposób zawarcia umowy między stronami w przypadku dzierżawy zależy tylko od ich preferencji. W takim przypadku okres ważności porozumienia nie jest sprecyzowany. Wyjątkiem jest umowa zawierana na czas określony, dłuższy niż rok. Wtedy trzeba opracować ją na piśmie

Większe obostrzenia w umowie leasingu dotyczą także stron, które mogą w niej uczestniczyć. Finansujący powinien zawsze być przedsiębiorcą, ale korzystający może nawet nie posiadać własnej działalności gospodarczej. W umowie dzierżawy zasady są bardziej elastyczne - może ją zawrzeć zarówno dwoje przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczych. Dopuszczalne jest również, że jedną ze stron jest firma, a drugą podmiot prywatny.

Leasing a dzierżawa - różnice szczegółowe

Inne obostrzenie w przypadku umowy leasingu jest związane z czasem. Według definicji znajdującej w Kodeksie cywilnym musi być ona zawierana zawsze na czas określony, czyli podczas podpisywania umowy należy określić konkretny termin jej wygaśnięcia. Natomiast umowa dzierżawy może obowiązywać zarówno przez czas określony, jak i nieokreślony. Dodatkowo, w czasie oznaczonym w umowie leasingu korzystający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia pieniężnego, którego kwota powinna wynosić co najmniej tyle, co cena lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W przypadku umowy dzierżawy opłata dla finansującego jest okresowa, a jej wartość nie jest tożsama z wartością rzeczy. Nie ma także ustalonej minimalnej stawki takiej należności. Określono jedynie, w art. 693 §2 kodeksu cywilnego, że czynsz dla finansującego może mieć zarówno formę pieniężną, jak i ułamkowej części pożytków lub przyjąć postać innego świadczenia.

Leasing a dzierżawa - zalety obu rozwiązań

Umowy umowy leasingu i dzierżawy wydaja się być podobne ale jak widać różnią się w kilku aspektach. Przytoczone powyżej zagadnienia przedstawiają umowę dzierżawy jako bardziej elastyczną w kwestiach czasu, wynagrodzenia, a także stron, które mogą w niej uczestniczyć.

Jednak umowa leasingu, dzięki swoim licznym obostrzeniom, zapewnia decydującym się na nią podmiotom, dokładne określenie poszczególnych aspektów, a także ich bezpieczeństwo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów