0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady stosowania obniżonych stawek VAT w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy rok będzie wiązał się z wieloma zmianami, szczególnie w zakresie ustawy o VAT, ale również w rozporządzeniach dotyczących podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty rozporządzeń:

  1. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień,
  2. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt rozporządzenia z dnia 8 października 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych dotyczy stosowania stawek: 8%, 5% i 0%. Jest on de facto powtórzeniem obowiązujących do tej pory regulacji zawartych w rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2011 roku.

Jedyną zmianą jest nieuwzględnienie w nowych regulacjach §7 ust.7 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Wspomniany wyżej §7 ust. 7 pkt 1 dotyczy stosowania stawki VAT 8% przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 8%.

Uzasadnienie projektu wyjaśnia, iż nie ma potrzeby utrzymywania w rozporządzeniu powyższych zapisów, gdyż mogą one funkcjonować na podstawie przepisów zawartych w ustawie o VAT. Regulacje te wynikają bowiem bezpośrednio z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Ponieważ dla budynków właściwą stawką VAT jest stawka 8%, to przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z budynkiem/budowlą również należy zastosować stawkę 8% VAT.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Nie wniesie on jednakże żadnych szczególnych zmian w tym zakresie, poza usunięciem niektórych zbędnych przepisów. Od nowego roku zasady stosowania obniżonych stawek VAT będą zatem takie same, jak dotychczas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów