Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć fakturę za zakup reklamy na Facebooku?

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę VAT za zakup reklamy na Facebooku? Czy będzie to import usług? Prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem czynnym płatnikiem VAT.

Tomasz, Białystok

 

Sposób rozliczania faktury VAT za usługę reklamową na Facebooku, zależy od podmiotu przez który faktura została wystawiona.

Jeśli faktura, którą Pan otrzymał, została wydana przez Facebook Ireland Limited, wówczas nie powinna zawierać ona naliczonego podatku VAT. W tej sytuacji zakup usługi reklamowej jest traktowany jako transakcja wewnątrz Unii Europejskiej - import usług. Aby prawidłowo ją rozliczyć, musi Pan dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE na druku VAT-R wypełniając część C.3.

Następnie, jeśli kwota na fakturze jest kwotą w PLN, należy ją opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT - w przypadku usług reklamowych wynosi ona 23%. Natomiast, jeśli kwota ta jest  wyrażona w EUR, należy najpierw przeliczyć wartość faktury na złotówki, korzystając ze średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a następnie opodatkować przeliczoną kwotę podatkiem VAT w wysokości 23%.

Jeśli faktura została wystawiona przez Facebook Poland Sp. z o.o to zawiera ona naliczony podatek VAT w wysokości 23%. Rozliczenie takiej faktury nie wymaga żadnych dodatkowych obowiązków, gdyż jest traktowane jako zwykła transakcja krajowa.