0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć fakturę za zakup reklamy na Facebooku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę VAT za zakup reklamy na Facebooku? Czy będzie to import usług? Prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem czynnym płatnikiem VAT.

Tomasz, Białystok

 

Sposób rozliczania faktury VAT za usługę reklamową na Facebooku, zależy od podmiotu przez który faktura została wystawiona.

Jeśli faktura, którą Pan otrzymał, została wydana przez Facebook Ireland Limited, wówczas nie powinna zawierać ona naliczonego podatku VAT. W tej sytuacji zakup usługi reklamowej jest traktowany jako transakcja wewnątrz Unii Europejskiej - import usług. Aby prawidłowo ją rozliczyć, musi Pan dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE na druku VAT-R wypełniając część C.3.

Zakup reklamy na Facebooku - rejestracja do VAT-UE

Następnie, jeśli kwota na fakturze jest kwotą w PLN, należy ją opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT - w przypadku usług reklamowych wynosi ona 23%. Natomiast, jeśli kwota ta jest  wyrażona w EUR, należy najpierw przeliczyć wartość faktury na złotówki, korzystając ze średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, a następnie opodatkować przeliczoną kwotę podatkiem VAT w wysokości 23%.

Jeśli faktura została wystawiona przez Facebook Poland Sp. z o.o to zawiera ona naliczony podatek VAT w wysokości 23%. Rozliczenie takiej faktury nie wymaga żadnych dodatkowych obowiązków, gdyż jest traktowane jako zwykła transakcja krajowa.

Księgowanie faktury za zakup reklamy z Facebooka

Aby zaksięgować fakturę za zakup reklamy Facebook Ireland Limited w systemie wfirma.pl, należy wejść w zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Po uzupełnieniu danych kontrahenta, jako RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W polu wartość netto należy wpisać kwotę na jaką opiewa wystawiona faktura i opodatkować ją krajową stawką VAT (23%). Następnie należy przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, wybrać walutę w jakiej jest wystawiona faktura i zaznaczyć opcję "Import usług art. 28b".

Zakup reklamy na Facebooku - księgowanie w systemie wfirma.pl

Dzięki temu, podatek VAT zostanie ujęty zarówno w rejestrze VAT zakupów i sprzedaży tworząc lustrzane wpisy, a kwota netto trafi do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Szczegóły w zakresie księgowania importu usług wyjaśnia artykuł: Import usług z Unii Europejskiej (Wewnątrzwspólnotowe nabycie usług)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów