Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi cateringowe i gastronomiczne - odliczenie podatku VAT

Usługi cateringowe a gastronomia

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że usługi cateringowe nie są tożsame z usługami gastronomicznymi. Zasadniczą różnicą jest miejsce ich świadczenia. Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby firmy.

Usługi gastronomiczne a odliczenie VAT

Spotkania biznesowe, szkolenia, poczęstunki serwowane w trakcie imprez integracyjnych, wigilii pracowniczych, spotkania przy różnych okazjach, zatem nie ma chyba podmiotu, który nie ponosiłby  wydatków na zakup usług gastronomicznych.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług zależne jest od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich dotyczy zakupu usług gastronomicznych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych.

Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy usługa gastronomiczna stanowi integralną część usługi kompleksowej, polegającej na zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla pracowników, w której trakcie będzie serwowany poczęstunek. Wówczas podatnik może odliczyć w całości podatek VAT, również w części przypadającej za usługi gastronomiczne. Natomiast jeśli przedsiębiorca zakupi usługę gastronomiczną jako samodzielną usługę, nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego od tego zakupu.

Przykład 1.

Firma zajmująca się organizacją szkoleń na zlecenie zewnętrznych kontrahentów na czas trwania szkolenia dokonuje zakupu poczęstunku w formie usługi gastronomicznej, przeznaczonej dla uczestników szkolenia. Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od tych zakupów?

W związku z powyższym podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu tej usługi, nawet jeżeli zakup ten ma związek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną VAT.

Usługi cateringowe a odliczenie VAT

Usługi cateringowe ze względu na podatek VAT są traktowanej inaczej niż usługi gastronomiczne. Ustawodawca w tym przypadku określił, że jeśli istnieje związek z czynnościami opodatkowanymi, to podatnicy mogą odliczać podatek VAT od zakupu tych usług bez względu na to, czy stanowią one usługę samodzielną, czy też są elementem usługi kompleksowej.

Przykład 2.

Firma zajmująca się organizacją szkoleń na zlecenie zewnętrznych kontrahentów na czas trwania szkolenia dokonuje zakupu poczęstunku w formie usługi cateringowej, przeznaczonej dla uczestników szkolenia. Zatem czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od tych zakupów?

Firma będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z otrzymanych faktur dokumentujących dokonanie zakupu usług w zakresie, w którym zakupione usługi cateringowe związane będą z czynnościami opodatkowanymi.