0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z wypadkiem przy pracy kojarzy się wiele procedur i formalności. Poszkodowana osoba może ubiegać się w związku z wystąpieniem takiego zdarzenia o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednakże żeby je otrzymać, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Aby dowiedzieć się jakich formalności należy dopełnić aby otrzymać odszkodowanie z ZUS zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy wypłacane są w związku z podleganiem pod ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, to poszkodowany pracownik w tej sytuacji zawsze ma prawo do zasiłku chorobowego płatnego w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku. Jednakże gdy wypadek dodatkowo spowoduje stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, wówczas zatrudniony również ma prawo aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest naruszeniem sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Stopień uszczerbku na zdrowiu, a także jego związek z wypadkiem przy pracy określane jest przez ZUS po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

Odszkodowanie z ZUS - czy przysługuje zleceniobiorcy?

Według art. 3 ust. 3 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych do wypadków przy pracy zalicza się także urazy doznane w okresie ubezpieczenia społecznego podczas wykonywania określonych świadczeń na innej podstawie niż stosunek pracy. Wśród nich wymienia się również umowę zlecenie. Oznacza to, że zleceniobiorca również może starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, o ile wypadek spowodował stały lub długotrwały uszczerbek na jego zdrowiu.

Warunkiem otrzymania przez zleceniobiorcę odszkodowania z ZUS jest podleganie pod ubezpieczenie wypadkowe. Czyli o takie świadczenie nie może się starać osoba, która z tytułu umowy zlecenie opłaca wyłącznie składkę zdrowotną.

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania

Do wypłaty jednorazowego odszkodowania z ZUS niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku o ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz wypłatę tego świadczenia, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów, a mianowicie:

  • zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie (OL-9),
  • dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów mających znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Dodatkowo w zależności od okoliczności poszkodowany powinien również przedłożyć:

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • kartę wypadku,
  • prawomocny wyrok sądu pracy,
  • dokumentację wypadku w szczególnych okolicznościach.

Na wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania ZUS ma 14 dni od dnia:
- otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej,
- wyjaśnienia ostatniej okoliczności, bez której nie można wydać decyzji.
Podsumowując w przypadku wypadku w pracy poszkodowana osoba może ubiegać  o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Natomiast w celu otrzymania dodatkowego świadczenia powinien złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów