0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komu i na jakich warunkach przysługuje zasiłek chorobowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wahania temperatury i ciągle zmieniające się ciśnienie atmosferyczne tworzą aurę sprzyjającą zachorowaniom. Choremu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Jakie są warunki otrzymania zasiłku chorobowego? Jakie są w tej kwestii obowiązki pracodawcy?

Wypłata świadczenia

Zasiłek chorobowy jest finansowany przez ZUS. Pracodawca wypłaca świadczenie, jeśli suma dni niezdolności do wykonywania pracy nie przekroczyła 33 dni lub 14 dni dla osób po 50. roku życia. Gdy zatrudniony chorował łącznie dłużej niż 33 lub 14 dni, wówczas należność z tytułu zasiłku chorobowego wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku gdy pracodawca zgłosił do ubezpieczenia chorobowego więcej niż dwadzieścia osób według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia, wówczas prawo do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS przejmuje pracodawca - płatnik składek.

Zasiłek chorobowy - dokumenty

W celu otrzymania zasiłku chorobowego pracownik musi przedstawić przełożonemu zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu wypełnione na druku ZUS ZLA. Wcześniej podwładny miał obowiązek przekazać to zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania do pracodawcy. Po przekroczeniu tego terminu zasiłek chorobowy był pomniejszony o 25% za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obecnie zaświadczenie lekarskie wpływa bezpośrednio na konto PUE płatnika składek, tak więc pracodawca ma bieżący podgląd tego zdarzenia. Pracownik powinien jednak poinformować o przyczynie swojej nieobecności w pracy.

Jeżeli pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ma obowiązek przekazać zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, na podstawie którego ZUS dokonuje wypłaty zasiłku.

Zasiłek chorobowy a ustanie zatrudnienia

W przypadku gdy niezdolność do wykonywania pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub 3 miesięcy (90 dni) w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni albo innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby - były pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego.

Dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA (e-zwolnienie), oświadczenie byłego pracownika na druku ZUS Z-10 oraz zaświadczenie byłego pracodawcy wystawione na formularzu ZUS Z-3.

Zasiłek chorobowy za ten okres niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS, dlatego też wniosek o jego wypłatę były pracownik powinien złożyć w ZUS właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Właściwy oddział ZUS

Jeżeli miejsce zamieszkania pracownika różni się od miejsca wykonywania pracy, prawo do świadczenia chorobowego i jego wysokość określi oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek.

Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy wypłaca ZUS zgodny z miejscem zamieszkania byłego pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów