Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zwolnienie podmiotowe VAT - utrata i rezygnacja

Kto korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z prawem korzystać mogą podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej za 2012 rok nie przekroczyła kwoty 150 tys. zł. Drugim warunkiem możliwości skorzystania ze zwolnienia jest wykonywanie w ramach prowadzonej działalności czynności nie wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1-3 ustawy o VAT (m.in. dostaw metali szlachetnych, nowych środków transportu, świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie).

W przypadku podatników rozpoczynających działalność, pod uwagę brana jest przewidywana wysokość obrotów. Oznacza to, że mogą oni korzystać ze zwolnienia z mocy prawa przy rozpoczynaniu działalności, aż do momentu w którym wartość ich sprzedaży przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej w 2013 r. działalności gospodarczej, kwotę 150.000 zł.

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego

W chwili gdy obroty podatnika przekraczają określony limit 150 000 zł automatycznie traci on prawo do zwolnienia podmiotowego i jednocześnie powstaje u niego w tym momencie obowiązek podatkowy.

Podatnik, który w związku z przekroczeniem limitu utracił prawo do zwolnienia podmiotowego ma obowiązek dokonać zgłoszenia VAT-R i od tej chwili do jego obowiązków należeć będzie między innymi:

  • wystawianie faktur VAT,
  • prowadzenie wymaganej ewidencji dla celów VAT,
  • składanie deklaracji VAT.

Rezygnacja ze zwolnienia

Podatnik, któremu przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego, może z niego również zrezygnować w dowolnym momencie prowadzenia działalności. W tym celu zobowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia. W tym przypadku przedsiębiorca od początku miesiąca następującego po zgłoszeniu staje się czynnym podatnikiem VAT. Podobnie jest w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowego z tym, że zgłoszenia muszą dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. W obydwu przypadkach zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się na druku VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym.