Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy rozpocząć windykację?

Recepta na całkowite uchronienie się przed przeterminowanymi fakturami niestety nie istnieje. W obrocie gospodarczym nieuniknione jest spotkanie kontrahenta, który przeciąga opłacenie faktury. Pytanie, które najczęściej zadają sobie wtedy przedsiębiorcy, to kiedy rozpocząć windykację? Odpowiedź jest prosta - jak najszybciej.

Monitoring należności - pilnuj swoich pieniędzy!

Monitoring należności może być gwarancją szybkiego uregulowania płatności przez kontrahenta, a wszystko dzięki temu, że pełni funkcję przypomnienia o zobowiązaniu. Na czym więc polega? W szerokim tłumaczeniu są to wszelkie działania nadzorujące spłatę zobowiązań, których celem jest, jak już zostało wspomniane, przypomnienie kontrahentowi o tym, że ma opłacić fakturę. Decydując się na monitoring należności, praktycznym jest utworzenie rejestru, który zawierałby wszystkie dane dotyczące transakcji: terminy ich płatności, kto, kiedy i ile zapłacił.

Utworzenie bazy, na podstawie której ma być prowadzony monitoring należności oprócz tego, że umożliwi sprawne zarządzanie płatnościami, dodatkowo pozwoli na realny wgląd w dane dotyczące regulowania zobowiązań przez kontrahentów. Wyszczególnienie “na papierze” umożliwi podjęcie odpowiednich działań.

Monitoringu należności nie należy jednak mylić z windykacją należności. Dopiero gdy działania w ramach monitoringu nie przyniosą rezultatu, rozpoczyna się etap windykacji.

Monitoring należności jest wskazany ze względu na 4 ważne dla firmy aspekty:

  • zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa (najważniejszy cel),

  • skuteczną politykę windykacyjną,

  • skuteczność działań windykacyjnych,

  • realizację planów sprzedażowych firmy.

Szybkie rozpoczęcie windykacji - bądź aktywny!

Profesjonaliści zwracają uwagę na jedno - dłużnicy podświadomie wyczuwają przyzwolenie na opóźnienie w płatności. Podczas gdy wierzyciel cierpliwie czeka na zapłatę, dłużnik w tym czasie spłaca zobowiązania tych, którzy stanowczo odzyskują należne im pieniądze. Podsumowanie jest więc proste - aby jak najszybciej odzyskać pieniądze, należy jak najszybciej rozpocząć windykację.

Wskazane jest więc rozpoczęcie windykacji już od dnia, w którym upływa termin płatności. Wstępem nie może być jednak skierowanie sprawy do sądu - etap początkowej windykacji jest mniej stanowczy, przez co nazywany jest windykacją polubowną. Działania względem dłużnika na tym etapie podejmowane są przed skierowaniem sprawy do sądu i często stanowią dowód w postępowaniu sądowym.

Pierwszym działaniem powinno być wykonanie telefonu do kontrahenta już w pierwszym dniu po upływie terminu płatności. W ten sposób można poznać przyczynę braku zapłaty, wbrew pozorom nie zawsze jest to nieuczciwość. Jeżeli w słuchawce można usłyszeć wymijającą odpowiedź lub - co gorsza - dłużnik konsekwentnie nie odbiera telefonu, jest to moment, gdy należy podjąć kroki windykacyjne.