0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Na jaki adres kierować wezwanie do zapłaty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wezwanie do zapłaty jest pierwszym, polubownym krokiem dochodzenia spłaty zaległych należności. Nie wiąże się ono z wysokimi kosztami, czy poświęceniem cennego czasu, a może przyczynić się do odzyskania pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta. O ile przykładowe wzory wezwania do zapłaty można łatwo znaleźć w internecie, o tyle adres, na który wezwanie należy wysłać, może zastanawiać. Zatem, na jaki adres najlepiej kierować wezwanie do zapłaty?

Adres na wezwaniu do zapłaty

W istocie żaden kodeks nie reguluje, pod jaki adres należy kierować wezwanie do zapłaty. Najistotniejsze jest, aby adresat zapoznał się z jego treścią, a więc, by zostało dostarczone osobiście do jego rąk.

Wskazówka

Aby mieć pewność co do tego, czy dłużnik odebrał wezwanie do zapłaty warto wysłać je za potwierdzeniem odbioru, może ono stanowić dowód w razie postępowania sądowego.

Oznaczenie adresu nie powinno stanowić problemu. Jeżeli została sporządzona umowa pomiędzy podmiotami, można wybrać adres, który dłużnik podał jako adres do doręczeń. Jeżeli nie, wystarczający jest adres do korespondencji i adres siedziby dłużnika. Adresu można szukać również w ogólnodostępnej bazie CEIDG-1 - w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych lub w bazie przedsiębiorców KRS - jeżeli naszym dłużnikiem jest spółka z o.o. lub inna spółka prawa handlowego.

Adres e-mail - wezwanie do zapłaty wysłane drogą elektroniczną

Jeżeli znamy adres e-mail dłużnika wezwanie do zapłaty można wysłać również drogą elektroniczną. Wówczas należy pamiętać, aby w ustawieniach poczty ustawić automatyczne potwierdzenie odbioru. W razie ewentualnych roszczeń w sądzie może służyć ono  jako dowód odebrania wezwania przez dłużnika.

Bezskuteczne wezwanie do zapłaty

Zazwyczaj wezwanie do zapłaty skutkuje uregulowaniem długu przez kontrahenta. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy kilkukrotne wezwania do zapłaty są bezskuteczne. W takim przypadku powinno się podjąć bardziej radykalne kroki odzyskania należności i złożyć pozew do sądu. W takiej sytuacji może pojawić się problem, pozew sądowy skierowany przeciwko osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, musi bowiem zawierać adres zamieszkania tej osoby (który zazwyczaj nie jest przedsiębiorcom znany).

Przedawnienie długu

Należy pamiętać o tym, że każdy dług ulega przedawnieniu, co może spowodować nieodzyskanie należności. W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma pewność, iż kolejne wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanego rezultatu lub gdy czas nagli, a dłużnik wciąż nie spłaca należności nie powinien przeciągać tego procesu. Wskazane jest jak najszybsze przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów