0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy wymagane jest oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy przy zmianach w spółce wymagane jest oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS, nawet jeśli wnioskodawca nie jest obcokrajowcami?   

Joanna, Wrocław

 

Tak, od 1 czerwca 2017 roku przy zmianach ujawnianych w KRS należy złożyć oświadczenie o statusie cudzoziemca. Oświadczenie należy złożyć w przypadku wniosków o wpis oraz wniosków dotyczących zmiany wspólników lub udziałowców, akcjonariuszy.

Złożenie tego oświadczenia polega na zaznaczeniu opcji TAK lub NIE w odpowiednim polu w formularzu KRS. Nie trzeba dołączać oświadczenia jako załącznika.

Oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS jest wymagane również wtedy, gdy zmiana wpisu w Rejestrze nie jest wymagana, lecz należy złożyć w sądzie odpowiednie dokumenty zawierające informację o zmianach wspólników spółki. Dotyczy to np. przypadku nabycia przez nowego udziałowca mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w takim przypadku należy złożyć do dokumentów rejestrowych wyłącznie listę wspólników – wspólnik posiadający mniej niż 10% udziałów nie jest ujawniany w KRS).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów