0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaki jest termin przedawnienia w umowie o dzieło?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podpisałam umowę o dzieło z zamawiającym. Dzieło oddałam w umówionym terminie, natomiast zamawiający nie wypłacił mi wynagrodzenia w ustalonym przez nas w umowie czasie. O całym zdarzeniu przypomniałam sobie rok po oddaniu dzieła, przy okazji przeglądania dokumentów. Czy prawo żądania zapłaty jest już przedawnione? Czy mogę wezwać zamawiającego do zapłaty? Jaki jest termin przedawnienia w umowie o dzieło?

Magda, Lublin


Co do zasady termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Jednak od tej zasady są wyjątki, np. dotyczące pewnych rodzajów umów, jak umowa o dzieło.

Co do terminu przedawnienia w umowie o dzieło zastosowanie ma artykuł 646 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się po upływie dwóch lat od dnia oddania dzieła. Jeśli dzieło nie zostało oddane, to dwuletni termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym dzieło miało być oddane. 

 Uwaga! 
Przy ustalaniu terminu przedawnienia w umowie o dzieło nie ma znaczenia, kiedy zgodnie z umową miał nastąpić termin zapłaty.

Dwuletni termin przedawnienia w umowie o dzieło co do roszczeń majątkowych dotyczy obu stron. A zatem, po upływie dwóch lat od dnia oddania dzieła lub ustalonego terminu oddania dzieła, zarówno Pani jako wykonawca dzieła, jak i zamawiający nie mogą dochodzić praw co do zapłaty, np. wynagrodzenia (wykonawca) czy odszkodowania, kary umownej (zamawiający).

 Ważne
Przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego wygaśnięciem. Dług przedawniony nadal istnieje, ale w razie podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia, w jego wyegzekwowaniu nie pomogą sąd ani komornik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów