0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT - jak prowadzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, są zobowiązani do prowadzenia rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT. Jednakże nie każda transakcja dotycząca zakupu materiałów, towarów lub usług, udokumentowana fakturą musi zostać uwzględniona w ewidencji. Zobacz, kiedy należy prowadzić rejestr sprzedaży i zakupu VAT .

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT

Czynni podatnicy VAT muszą dla tego podatku prowadzić dwa typy zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie podatników zwolnionych z VAT oraz przedsiębiorców wykonujących wyłącznie prace zwolnione z podatku od towarów i usług. We wszystkich innych przypadkach przedsiębiorca musi prowadzić rejestr VAT, w którym powinny znaleźć się przynajmniej:

  • kwoty, od których przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwoty, które nie dają prawa do obniżenia,

  • dane, które pozwalają określić przedmiot i podstawę opodatkowania,

  • kwota należnego podatku,

  • kwoty naliczonego podatku, które obniżają kwotę należnego podatku oraz kwotę podatku, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego lub zwracaną przez urząd,

  • inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Do czego potrzebny jest rejestr VAT?

Rejestr VAT prowadzi się, aby móc rozliczyć podatek od towarów i usług, a co za tym idzie - prawidłowo sporządzić deklarację VAT-7/VAT-7K. Dlatego czynni podatnicy VAT, którzy chcą odliczyć naliczony podatek VAT, a prowadzą sprzedaż opodatkowaną, muszą prowadzić rejestr w którym znajdą się wszystkie faktury zakupowe uprawniające ich do odliczenia podatku.

Jakich wydatków nie trzeba ewidencjonować w rejestrze VAT?

Zgodnie z przepisami prawa, w rejestrze VAT nie ma obowiązku wykazywania zakupów związanych:

  • z czynnościami wyłącznie zwolnionymi z podatku od towarów i usług,

  • z czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

  • z czynnościami nieopodatkowanymi.

Jeśli przedsiębiorca dokona zakupów, które nie uprawniają do odliczenia VAT lub jego zakupy nie podlegają opodatkowaniu VAT, to nie musi ujmować ich w rejestrze VAT, nawet jeśli jest zobowiązany go prowadzić. Dzieję się tak, gdyż wydatki poniesione na te zakupy nie mają żadnego wpływu na rozliczenie i wysokość VAT. Nie będzie również błędem zapisanie ich w odrębnych rubrykach rejestru VAT, jako nieuprawniające do odliczenia podatku. 

Rejestr sprzedaży i zakupu VAT w systemie wfirma.pl

Rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupu VAT dostępny jest w programie wfirma.pl. Dzięki niemu można dokonywać wpisów bezpośrednio do ewidencji VAT.

W celu dokonania wpisu do rejestru VAT sprzedaży należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS i w oknie, które się pojawi wprowadzić wymagane dane.

Jeśli zaś podatnik chce dokonać wpisów w rejestrze VAT zakupów należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW » DODAJ WPIS wprowadzając niezbędne informacje.

rejestr sprzedaży

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów