0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Maksymalna podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 2021

Wielkość tekstu:

Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Od jej wysokości zależy wysokość zasiłku chorobowego, w przypadku kiedy przedsiębiorca choruje. Tym samym, wielu przedsiębiorców decyduje się na podwyższenie wymiaru składki chorobowej.

Maksymalna podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Dobrowolna składka chorobowa nie może być opłacana w dowolnie wysokiej kwocie. Przepisy określają jaka jest maksymalna podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i nie może ona przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę prawną stanowi art. 20 ust. 3 ustawy o sus. 

Maksymalna podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w 2021 roku została przedstawiona w tabeli poniżej:

Okres

1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

5 259

Kwota 250% ww. wynagrodzenia

13 147,50 zł

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podwyższenie podstawy składki chorobowej, muszą liczyć się z tym, że podwyższenie będzie dotyczyło również podstawy składki emerytalnej i rentowej. 

Podwyższając podstawę składki chorobowej, jednocześnie podwyższeniu podlega podstawa składki emerytalno-rentowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów