0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochody zastępcze a możliwość odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodów zastępczych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuje auto firmowe, często w wyniku jego uszkodzenia czy wypadku korzysta z auta zastępczego. Czy w tym wypadku przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do takiego auta?

Otóż, wszystko zależy od tego czy auto zastępcze spełnia warunki określone w ustawie o VAT. Jeśli przedsiębiorca w swojej działalności użytkował auto o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bądź o dmc poniżej 3,5 tony, ale spełniające wymogi ustawy o VAT, pozwalające je uznać za ciężarowe, to przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT od faktur paliwowych. Jeśli jednak auto zastępcze, które otrzyma do użytkowania na czas naprawy nie będzie spełniało powyższych wymogów, takie odliczenie nie będzie mu przysługiwało. Jeśli zaś otrzymane auto zastępcze będzie spełniało warunki ustawy o VAT, to podatnik może odliczać VAT od zakupu paliwa do jego napędu.

VAT przy nabyciu aut zastępczych na potrzeby działalności

Zwykle auta zastępcze, to auta osobowe o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony i niespełniające wymogów ustawy o VAT pozwalających uznać je za pojazdy “specjalne”. Od zakupu takich aut nie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego, poza określonymi przypadkami. Czy w przypadku nabycia przez firmę zajmującą się wynajmem aut, pojazdów zastępczych z przeznaczeniem na wynajem, przysługuje pełne odliczenie VAT?

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu:

  • pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony,
  • samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ale spełniających wymogi określone w ustawie o VAT,
  • pojazdów o dmc nie przekraczającej 3,5 tony na potrzeby działalności, której przedmiotem jest odsprzedaż samochodów, lub oddanie w odpłatne używanie samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i pojazdy te są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W związku z powyższym przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wynajmowaniu aut zastępczych na rzecz np. klientów firm ubezpieczeniowych itp. ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z zakupem takiego auta, a także do odliczania podatku od zakupionego do niego paliwa. Nie ma w tym wypadku znaczenia ani dopuszczalna masa całkowita ani inne parametry samochodu.

Należy jednak pamiętać, że wykorzystywanie zastępczych pojazdów osobowych do innych celów niż wskazane w ustawie, np. do służbowych wyjazdów pracowników, będzie wykluczało możliwość pełnego odliczenia VAT zarówno od ich nabycia jak i zakupionego do nich paliwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów