Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT

Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdy, mogą mieć wątpliwości związane z tym, czy od ich zakupu oraz wydatków poniesionych na ich eksploatację odliczać podatek VAT. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju pojazd podatnik posiada oraz w jakim celu jest on używany. Dlaczego po 1 kwietnia 2014 roku tak ważne stało się określenie, czy dany samochód w firmie wykorzystywany jest wyłącznie dla celów działalności? Czy podjęcie decyzji w tym temacie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka?

Samochód w firmie - sprawdź, do której grupy kwalifikuje się Twoje auto!

Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku w ustawie o VAT - w ujęciu praktycznym dzielą pojazdy na 3 grupy:

I - pojazdy ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności udowadniania, że wykorzystuje się je wyłącznie w działalności;

II - pojazdy ze 100% odliczeniem, które jednak będą wymagały od podatnika poniesienia dodatkowych trudów udowodnienia, że samochód nawet potencjalnie nie może zostać wykorzystany w celach innych niż prowadzona działalność;

III - pojazdy z 50% odliczeniem VAT, przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych niż działalność i nie nakłada się na podatnika żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych czy zgłoszeniowych.

O tym, czy dany pojazd użytkowany w firmie będzie zaliczany do grupy I decydują przede wszystkim jego parametry techniczne oraz posiadane dokumenty/zaświadczenia potwierdzające te parametry. Natomiast kategorie pojazdów samochodowych należących do grupy II i III są takie same i to podatnik sam decyduje, do której grupy przyporządkować użytkowany w firmie pojazd.

I – pojazdy ze 100% odliczeniem VAT bez konieczności dodatkowego udowadniania ich wykorzystania wyłącznie do działalności

Znowelizowana ustawa o VAT dość jasno wymienia auta, których konstrukcja wyklucza użycie do celów innych niż działalność. W stosunku do tych aut ustawodawca zwalnia podatnika z obowiązku zgłaszania samochodu do urzędu oraz prowadzenia dodatkowych ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast wymaga od przedsiębiorcy posiadania dokumentów/zaświadczeń m.in. z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzających posiadanie wskazanych parametrów technicznych przez dany pojazd.

Pojazd

Wymagane parametry

Odliczenie VAT od zakupu

Odliczenie VAT od wydatków – serwis, części, myjnia

Odliczenie VAT od paliwa

Samochód ciężarowy

- masa całkowita powyżej 3,5 tony

100%

100%

100%

Pojazdy samochodowe typu :

a) van

b) wielozadaniowy

c) z otwartą częścią do załadunku

- jeden rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą

- zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów

- adnotacja w dowodzie rejestracyjnym

100%

100%

100%

Pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe

- kabina kierowcy z jednym rzędem siedzeń

- nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków

- zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów

- adnotacja w dowodzie rejestracyjnym

100%

100%

100%

Pojazdy specjalne:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

- zgodne z wymaganiami ustawy o ruchu drogowym potwierdzone w dokumentach pojazdów

100%

100%

100%

Motorower

- dwa lub 3 koła

- silnik spalinowy o poj. skokowej do 50 cm3 lub

- w silnik elektryczny o mocy do 4 kW

- prędkość jazdy ograniczona do 45 km/h

100%

100%

100%

Pojazdy specjalne:

a) pogrzebowy,

b)bankowóz - wyłącznie typu A i B.

- jeden rząd siedzeń

- jeżeli posiada kilka rzędów wówczas jego dopuszczalna masa całkowita musi być większa niż 3 tony

- w przypadku pojazdu pogrzebowego koniecznym jest również spełnienie dodatkowych wymogów zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,

- w odniesieniu do bankowozów powinny spełniać dodatkowe wymagania techniczne określone w załączniku 3 i 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

100%

100%

100%