Numeru rachunku nie ma na białej liście podatników - co należy zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprawdzając białą listę podatników, okazuje się, że jestem wpisana jako czynny podatnik VAT, natomiast zauważyłam, że zgłoszony przeze mnie rachunek bankowy nie widnieje w wykazie. Co powinnam zrobić, jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście?

Kamila, Łódź

W białej liście podatników VAT wykazane zostały informacje o numerach rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w SKOK-u, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. Rachunki te powinny zostać wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR (potwierdzenia dokonuje KAS).

Na białej liście podatników nie są wykazywane numery rachunków kont osobistych, tzw. rachunki ROR. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności taki rachunek i dokonują sprzedaży powyżej 15 tys. złotych, aby nie mieć problemów z płatnościami od nabywców, będą musieli założyć firmowe konto bankowe.

Wspomnieć należy, że rachunek bankowy zgłasza się w zależności od rodzaju podmiotu na właściwym formularzu:

  • za pośrednictwem rządowej strony www.biznes.gov.pl we wniosku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) w części 21 „Informacja o rachunkach bankowych/rachunkach w SKOK” wprowadza się dane rachunku firmowego w poz. 21.1, a w przypadku rachunku osobistego w części 21.2.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy lub miasta osobiście, za pomocą listu poleconego z podpisanym drukiem oraz elektronicznie za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym na stronie www.biznes.gov.pl.
  • w urzędzie skarbowym (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu:

    • NIP-8 (podmiot wpisany do KRS), w części C. 1. 1. druku lub 

Numeru rachunku nie ma na białej liście - aktualizacja przez NIP-8

  • NIP-2 (np. spółka cywilna) w części C.1.1. druku lub 

Numeru rachunku nie ma na białej liście - aktualizacja danych przez NIP-2

  • NIP-7 (osoba fizyczna niepodlegająca rejestracji w CEiDG) w części D. 2. 1 druku.

Numeru rachunku nie ma na białej liście - aktualizacja rachunku przez NIP-7

Numeru rachunku nie ma na białej liście - aktualizacja numeru rachunku przez NIP-7

Tak więc jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście, to może oznaczać, że:

  • w rozliczeniach firmowych korzysta Pani z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, tj. ROR lub

  • nie zgłosiła Pani swojego konta w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Jeśli rachunku nie ma w wykazie, należałoby dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności) lub dokonać aktualizacji zgłoszenia w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę spółki).

Po aktualizacji danych należy mieć na uwadze, że dane w wykazie aktualizowane są automatycznie raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Po zaktualizowaniu danych należy więc odczekać z reguły 2 dni robocze. 

Więcej w temacie białej listy podatników piszemy w artykule: Biała lista podatników od września 2019 roku – jak weryfikować kontrahentów?

Konkludując, w wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz nie zawiera rachunków osobistych typu ROR. Więc jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście, należałoby zaktualizować dane, aby w przyszłości nie mieć problemów z nabywcami usług/dostawy towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów