0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Numeru rachunku nie ma na białej liście podatników - co należy zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprawdzając białą listę podatników, okazuje się, że jestem wpisana jako czynny podatnik VAT, natomiast zauważyłam, że zgłoszony przeze mnie rachunek bankowy nie widnieje w wykazie. Co powinnam zrobić, jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście?

Kamila, Łódź

 

Na białej liście podatników VAT wykazane zostały informacje o numerach rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunkach w SKOK-u, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. Rachunki te powinny zostać wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR (potwierdzenia dokonuje KAS).

Rachunek bankowy a biała lista podatników

Na białej liście podatników nie są wykazywane numery rachunków kont osobistych, tzw. rachunki ROR. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności taki rachunek i dokonują sprzedaży powyżej 15 tys. złotych, aby nie mieć problemów z płatnościami od nabywców, będą musieli założyć firmowe konto bankowe.

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji gdy zawiera Pani transakcje z firmami na kwoty powyżej 15 000 zł brutto, a Pani rachunek bankowy nie widnieje na białej liście to nabywcy mogą mieć problem z uregulowaniem takiego zobowiązania. Wynika to z tego, że taka płatność pozbawia nabywcę ujęcia w kosztach takiego zakupu, jeśli ten był uregulowany na rachunek spoza białej listy. Przy czym warto wiedzieć, że złożenie druku ZAW-NR chroni przed taką konsekwencją. Więc jeśli nabywca dokonał płatności na rachunek spoza białej listy to może on ten druk złożyć aby móc ująć koszt podatkowy.

Na jakim formularzu zgłasza się rachunek bankowy?

Wspomnieć należy, że rachunek bankowy zgłasza się w zależności od rodzaju podmiotu na właściwym formularzu:

  • za pośrednictwem rządowej strony www.biznes.gov.pl we wniosku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) w części 21 „Informacja o rachunkach bankowych/rachunkach w SKOK” wprowadza się dane rachunku firmowego w poz. 21.1, a w przypadku rachunku osobistego w części 21.2.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy lub miasta osobiście, za pomocą listu poleconego z podpisanym drukiem oraz elektronicznie za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym na stronie www.biznes.gov.pl.
  • w urzędzie skarbowym (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu:

    • NIP-8 (podmiot wpisany do KRS), w części C. lub 

  • NIP-2 (np. spółka cywilna) w części C. druku lub 

  • NIP-7 (osoba fizyczna niepodlegająca rejestracji w CEiDG) w części D.2.1 druku.

Tak więc jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście, to może oznaczać, że:

  • w rozliczeniach firmowych korzysta Pani z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, tj. ROR (rachunek bankowy prywatny - założony na osobę fizyczną) lub
  • nie zgłosiła Pani swojego konta w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.
Jeśli rachunku nie ma w wykazie, należałoby dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności) lub dokonać aktualizacji zgłoszenia w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę spółki).

Po aktualizacji danych należy mieć na uwadze, że dane w wykazie aktualizowane są automatycznie raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Po zaktualizowaniu danych należy, więc odczekać z reguły 2 dni robocze. 

Więcej w temacie białej listy podatników piszemy w artykule: Biała lista podatników – jak weryfikować kontrahentów?

Konkludując, w wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz nie zawiera rachunków osobistych typu ROR. Więc jeśli numeru rachunku nie ma na białej liście, należałoby zaktualizować dane, aby w przyszłości nie mieć problemów z nabywcami usług/dostawy towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów