0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej z działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają pewne problemy z rozliczeniem zapłaconych składek ZUS w aspekcie ich prawidłowego odliczenia od dochodu. Jedną z takich kwestii jest odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej, a więc w przypadku, gdy osiągane dochody są niewielkie lub w ogóle nie występują. Podatnicy powinni jednak wiedzieć, że nawet w takim wypadku można jeszcze odliczyć składki ZUS od innych dochodów, jeżeli podatnik oczywiście je osiąga.

Karta podatkowa i renta a odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Co miesiąc opłaca składki ZUS w wysokości minimalnej. W tej sytuacji składki społeczne nie mogą być zaliczone do kosztów, ponieważ w karcie podatkowej nie występują koszty odliczone od dochodu, gdyż w tej formie opodatkowania dochód nie występuje. Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone i odliczone w obniżonej wysokości (7,75% podstawy) od podatku. Ponadto podatnik otrzymuje rentę, której rozliczenie otrzymał z ZUS-u na formularzu PIT-40A. Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo odliczyć składki ZUS społeczne od renty?

W tym wypadku podatnik ma prawo nieodliczone składki ZUS społeczne oraz niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową odliczyć od dochodu z renty.

Do pobrania:

Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne - broszura KIS.pdf

Czy możliwe jest odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej przy umowie o pracę, zlecenie i działalności?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową (zasady ogólne). Z tytułu prowadzenia danej działalności opłaca co miesiąc minimalne składki ZUS. Niestety w 2020 r. nie osiągnął on dochodu z tytułu jej prowadzenia, natomiast uzyskał dochody z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenie. Czy możliwe jest tutaj odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej od innych źródeł przychodów?

Podatnik w tej sytuacji ma prawo dokonać w rozliczeniu za 2020 r. odliczenia z umowy o pracę oraz ze zlecenia:

  1. zapłaconych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne od dochodu z tych umów,
  2. zapłaconych składek ZUS zdrowotnych (obniżonych – 7,75% podstawy) od podatku, który wystąpił z tych umów.

Mimo że z działalności gospodarczej podatnik nie uzyskał dochodu umożliwiającego mu odliczenie zapłaconych składek społecznych oraz nie wystąpił podatek dochodowy umożliwiający mu odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych (obniżonych), to może on je odliczyć od dochodu z umowy o pracę, zlecenie oraz od podatku wynikającego z tych umów.

Odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej od innych dochodów

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi straty. Poza tym uzyskuje jeszcze dochody z umowy o pracę oraz ze świadczenia emerytalnego. Ponadto podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej będącej w likwidacji. Odprowadza co miesiąc składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia swojej działalności, ale już drugi rok nie może jej odliczyć. Podatnik zastanawia się, czy może odliczyć zapłacone składki zdrowotne od innych dochodów.

Podatnik ma prawo odliczyć zapłacone składki zdrowotne w roku podatkowym (w obniżonej wysokości) od podatku wynikającego z innych źródeł przychodu, w tym przypadku z umowy o pracę oraz ze świadczenia emerytalnego.

Działalność i najem prywatny - odliczenie składek ZUS przy stracie podatkowej

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Co miesiąc opłaca składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Oprócz tego wynajmuje prywatnie garaż na zasadach ogólnych. Z działalności za rok podatkowy osiągnie stratę, dlatego też nie miał możliwości odliczenia ich w rozliczeniu z tytułu prowadzonej firmy. Nie zaliczył także zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik powziął wątpliwość, czy mógłby odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne od dochodów z najmu garażu.

Podatnik jak najbardziej ma możliwość odliczyć składki ZUS społeczne (nieodliczone od dochodu z działalności ani niezaliczone w koszty firmy) od najmu garażu rozliczanego na zasadach ogólnych.

Zaległe składki ZUS - odliczenie

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową opłaciła zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2020 r. w styczniu 2021 r. Podatnik zastanawia się, czy może je odliczyć od podatku?

Podatnik w styczniu 2021 r., czyli w rozliczeniu za styczeń 2021 r. ma możliwość odliczyć od podatku sumę zapłaconych, zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne (oczywiście obniżonych – 7,75%).

Nieodliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą oraz nie uzyskuje żadnych innych dodatkowych dochodów. W 2020 r. uzyskał stratę podatkową. Nie miał możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Czy w tej sytuacji może odliczyć zapłacone w 2020 r., ale nieodliczone składki w 2021 r.?

Niestety w tej sytuacji podatnik nie ma możliwości odliczenia składek zapłaconych w 2020 r. w roku 2021. Jedyne co będzie mógł odliczyć, to składki za grudzień 2020 r. uiszczone w 2021 r., bowiem od dochodu i od podatku za dany miesiąc można odliczyć składki zapłacone w tym miesiącu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów