Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opisowe znaki towarowe - jak je zarejestrować?

Opisowe znaki towarowe (ogólnoinformacyjne) przysparzają najwięcej problemów przy rejestracji. Marketing jest najskuteczniejszy, jeżeli od razu komunikuje, do czego służy reklamowany produkt. Niestety nie zawsze najbardziej oczywiste rzeczy są najprostsze. Zarejestrowanie opisowego znaku towarowego, który bezpośrednio wskazuje na produkt, jest niemalże niemożliwe, ponieważ nie zawsze można rościć sobie prawa do pomysłów, które będą najlepiej go odzwierciedlały.

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

Najbardziej wartościowe produkty są jedyne w swoim rodzaju - takie, które da się zmonopolizować i na które możliwe jest uzyskanie ochrony dzięki rejestracji w Urzędzie Patentowym lub EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Co można zarejestrować?

Istnieje szereg kategorii znaków towarowych, które wyróżniamy przy rejestracji.

Rodzaje znaków towarowych

 1. znaki słowne:
  a) wyrazy fantazyjne
  b) imiona i nazwiska
  c) skrótowce
  d) slogany

 2. znaki graficzne:
  a) oznaczenia obrazowe
  b) kompozycje rysunkowe
  c) kompozycje kolorystyczne

 3. znaki słowno-graficzne:
  a) oznaczenia stanowiące kombinację znaków słownych i graficznych

 4. znaki przestrzenne:
  a) trójwymiarowe formy towarów
  b) trójwymiarowe formy opakowań

 5. kolor

 6. znaki dźwiękowe

 7. znaki smakowe

Warunki jakie musi spełniać znak towarowy

Aby możliwe było przyznanie ochrony znakowi towarowemu, musi on spełniać szereg wymogów. Najważniejsze, aby nadawał się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Musi mieć więc zdolność odróżniającą.

Opisowe znaki towarowe

Podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazanie na pochodzenie towaru/usługi. Opisowe znaki towarowe takiej funkcji nie spełniają. Dlatego praktycznie nie mogą być znakami towarowymi.  

Przykład 1.

www.okulista24.pl

Niemożliwe byłoby zarejestrowanie tego typu znaku towarowego, ponieważ nazwa nie jest odróżniająca. Od razu wskazuje, że mamy do czynienia z usługami okulistycznymi świadczonymi 24 godziny na dobę.

Znak opisowy (ogólnoinformacyjny)

Znakiem opisowym jest znak, który wskazuje na rodzaj/przedmiot usługi w sposób słowny, dlatego oznaczenia takie nie są rejestrowane.