0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opisowe znaki towarowe - jak je zarejestrować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opisowe znaki towarowe (ogólnoinformacyjne) przysparzają najwięcej problemów przy rejestracji. Marketing jest najskuteczniejszy, jeżeli od razu komunikuje, do czego służy reklamowany produkt. Niestety nie zawsze najbardziej oczywiste rzeczy są najprostsze. Zarejestrowanie opisowego znaku towarowego, który bezpośrednio wskazuje na produkt, jest niemalże niemożliwe, ponieważ nie zawsze można rościć sobie prawa do pomysłów, które będą najlepiej go odzwierciedlały.

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

Najbardziej wartościowe produkty są jedyne w swoim rodzaju - takie, które da się zmonopolizować i na które możliwe jest uzyskanie ochrony dzięki rejestracji w Urzędzie Patentowym lub EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Co można zarejestrować?

Istnieje szereg kategorii znaków towarowych, które wyróżniamy przy rejestracji.

Rodzaje znaków towarowych

 1. znaki słowne:
  a) wyrazy fantazyjne
  b) imiona i nazwiska
  c) skrótowce
  d) slogany

 2. znaki graficzne:
  a) oznaczenia obrazowe
  b) kompozycje rysunkowe
  c) kompozycje kolorystyczne

 3. znaki słowno-graficzne:
  a) oznaczenia stanowiące kombinację znaków słownych i graficznych

 4. znaki przestrzenne:
  a) trójwymiarowe formy towarów
  b) trójwymiarowe formy opakowań

 5. kolor

 6. znaki dźwiękowe

 7. znaki smakowe

Warunki jakie musi spełniać znak towarowy

Aby możliwe było przyznanie ochrony znakowi towarowemu, musi on spełniać szereg wymogów. Najważniejsze, aby nadawał się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Musi mieć więc zdolność odróżniającą.

Opisowe znaki towarowe

Podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazanie na pochodzenie towaru/usługi. Opisowe znaki towarowe takiej funkcji nie spełniają. Dlatego praktycznie nie mogą być znakami towarowymi.  

Przykład 1.

www.okulista24.pl

Niemożliwe byłoby zarejestrowanie tego typu znaku towarowego, ponieważ nazwa nie jest odróżniająca. Od razu wskazuje, że mamy do czynienia z usługami okulistycznymi świadczonymi 24 godziny na dobę.

Znak opisowy (ogólnoinformacyjny)

Znakiem opisowym jest znak, który wskazuje na rodzaj/przedmiot usługi w sposób słowny, dlatego oznaczenia takie nie są rejestrowane.

Dodatkowo nie spełniają 2 wymogów:

 1. nie są odróżniające

 2. niektóre znaki powinny być wolne dla wszystkich

W myśl art. 1291(1) ust.1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które […] składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Opisowym znakiem towarowym jest więc np.: polskibus, bankowosc.pl, dobreksiazki.pl itp. Niedopuszczalne byłoby rejestrowanie znaków opisowych, które składają się z powszechnie używanych zwrotów, słów, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji, w której użycie zwrotu “Jadę polskim busem do domu”, byłoby łamaniem prawa.

Jak ominąć zakaz?

Istnieje możliwość zarejestrowania znaku słowno-graficznego lub znaku słownego, ale sugerującego lub aluzyjnego.

Znakiem słowno graficznym jest kombinacja słowa i szaty graficznej, która w sposób jednoznaczny markuje dany produkt. Dlatego tworząc znak słowno-graficzny, np. chleba, i dodając do loga specyficzną grafikę - nawet ziaren, będzie można zastrzec w urzędzie patentowym tego typu znak.

Można również zarejestrować znaki słowne, które będą aluzyjne, sugerujące, pośrednio wskazujące na produkt. Skojarzenia mają naprowadzić odbiorcę na cechy towarów lub usług, jakie są oferowane. Takie znaki sugerują określone cechy towarów i usług.

Można również spróbować połączyć kilka wyrazów w jeden i osiągnąć ten sam efekt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów