0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podobieństwo znaków towarowych - kiedy narusza się prawo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znak towarowy to element, który wyróżnia konkretną markę lub towar spośród innych firm lub produktów tego samego rodzaju. Często jest podstawą promocji lub budowania wizerunku samego przedsiębiorstwa i reputacji marki. Posiadanie dobrego i rozpoznawalnego znaku towarowego stanowi więc ogromną przewagę na rynku nad konkurencją. W rzeczywistości przedsiębiorcy często wykorzystują podobieństwo znaków towarowych, licząc na osiągnięcie zysku. Czasem podobieństwo znaków towarowych jest w pełni dozwolone przez prawo, niekiedy jednak narusza przepisy.

Znak towarowy - istota ochrony

Istotą znaku towarowego jest umożliwienie odróżniania marki przez konsumentów, możliwa także w oderwaniu od konkretnego towaru. Znak towarowy powinien być na tyle charakterystyczny, aby konsumenci z łatwością mogli go od innych odróżnić w warunkach zwykłego obrotu.

Prawo ochronne na znak towarowy - kiedy nie można otrzymać?

Przedsiębiorcy nie mogą otrzymać prawa ochronnego na znak towarowy w sytuacji gdy:

  • został już zarejestrowany lub zgłoszony identyczny znak towarowy;

  • istnieje już identyczny lub podobny znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego lub został zgłoszony do uzyskania prawa ochronnego, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów w błąd (w szczególności gdy istnieje ryzyko ich skojarzenia);

  • znak towarowy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego co mogłoby przynieść szkodę jego renomie lub przynieść jakąkolwiek korzyść zgłaszającemu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Podobieństwo znaków towarowych - jak się ocenia?

Każda ocena podobieństwa znaków towarowych rozpoczyna się od porównania podobieństwa towarów i usług danych firm. Na rynku może funkcjonować wiele firm, które posługują się np. tą samą nazwą. Jeżeli działają w różnych branżach, to identyczne nazwy nie będą naruszeniem prawa.

 

Uwaga!

Dokonując zgłoszenia znaku towarowego, określa się towary i usługi, w zakresie których ma obowiązywać ochrona. Przedsiębiorca wskazuje wówczas branżę, w której działa.

Rejestrując zatem znak towarowy, firma uzyskuje na niego wyłączność, ale tylko w granicach swojej branży. Nie ma możliwości uzyskania całkowitego monopolu na znak. Monopol prawny dotyczy jedynie wskazanych przy zgłoszeniu towarów i usług.

 

Podobieństwo znaków towarowych ocenia się pod kątem:

  • fonetycznym - czy brzmią podobnie,

  • wizualnym - czy wyglądają podobnie,

  • znaczeniowym - czy są to np. synonimy.

Na płaszczyźnie fonetycznej ocenia się np. ilość i brzmienie sylab w znaku oraz ich akcent. Przy aspekcie wizualnym znaczenie ma porównanie czy w wyniku podobieństwa użytych słów lub liter znaki są również podobnie wizualnie. Natomiast badanie na gruncie znaczeniowym ma na celu ocenę, czy znaki budzą podobne skojarzenia.

Jak już wspomniano, konsument, szukając konkretnego towaru (nr 1), nie może przypadkowo pomylić go z takim samym towarem (nr 2) produkowanym przez inną firmą (myśląc, że kupuje produkt nr 1).

Przykład 1.

Firma FENIKS, która zastrzegła swoją nazwę, sprzedająca tornistry może zgłosić naruszenie przez firmę o nazwie FENEKS, która również sprzedaje tornistry. Istnieje bowiem potencjalne zagrożenie, że konsumenci się pomylą i kupią tornistry firmy FENEKS, myśląc, że jest to firma FENIKS.

Kwiaciarnia ASTER nie może zgłosić naruszenia wobec firmy o tej samej nazwie produkującej sprzęt rolniczy, ponieważ nie istnieje żadne potencjalne ryzyko, że konsumenci pomylą się i kupią sprzęt rolniczy zamiast np. bukietu.

Podsumowując, podobieństwo znaków towarowych będzie naruszeniem prawa w przypadku gdy firmy, które się nimi posługują, działają w tej samej branży. Jeżeli są to całkowicie odmienne branże i produkty/usługi, wówczas prawo nie jest łamane. Należy pamiętać, że absolutny monopol na znak towarowy we wszystkich branżach nie jest dopuszczalny. Na wyłączność można zastrzec jedynie towar lub usługę.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów