Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Cudzy znak towarowy - jak się nim legalnie posługiwać?

Korzystanie z cudzego znaku towarowego, choć dla wielu przedsiębiorców kuszące, nie jest prostą kwestią. Znak towarowy to element majątku przedsiębiorstwa, ale także symbol, który stanowi jego wizytówkę i pozwala wyróżnić towary lub usługi konkretnej firmy na rynku. Jego rozpoznawalność świadczy o tym, że przedsiębiorstwo cieszy się wśród klientów renomą i zaufaniem. Nic zatem dziwnego, że z jednej strony właściciel znaku towarowego nie chce się nim dzielić ze wszystkimi chętnymi, zaś z drugiej - że tak wiele podmiotów chciałoby korzystać ze znanych znaków towarowych. Czy jest to w ogóle możliwe? W jaki sposób może zostać wykorzystany cudzy znak towarowy?

Prawa właściciela znaku towarowego  

Żeby rozważyć możliwość korzystania z cudzego znaku towarowego, należy najpierw przedstawić prawa jego właściciela i określić, kto może nim zostać. Najprościej można go określić jako podmiot, który zlecił wytworzenie znaku towarowego i stosuje go w celu odróżnienia swoich produktów lub usług od innych, podobnych, a ponadto zarejestrował go w Urzędzie Patentowym i otrzymał potwierdzenie rejestracji. Przez okres ochrony, czyli 10 lat (czas ten może być wydłużany na kolejne okresy), może on dowolnie korzystać z niego w celach zawodowych (czyli w sposób, który może wpływać na przykład na rozpoznawalność firmy i jej pracowników) lub zarobkowych (na przykład poprzez odpłatne udostępnianie znaku towarowego). Oprócz tego posiada on szereg uprawnień dotyczących dysponowania znakiem towarowym. Realizują się one głównie w:

  • posługiwaniu się znakiem w celach reklamowych,

  • umieszczaniu znaku towarowego na materiałach promocyjnych, dokumentach, formularzach korespondencyjnych i stronie internetowej przedsiębiorstwa,

  • oznaczaniu sprzedawanych towarów lub świadczonych usług znakiem,

  • umieszczaniu znaku na towarach objętych ochroną i wprowadzanie ich do obrotu gospodarczego, czyli importowanie ich lub eksportowanie.

Jak zatem widać, właściciel znaku towarowego ma bardzo szerokie uprawnienia - może on w wyłączny sposób sprawować kontrolę nad tym kto, w jakich celach i w jaki sposób go używa. W razie gdyby ktoś naruszył wymienione prawa i tym samym spowodował szkodę, właściciel znaku ma kilka możliwości:

  • może zażądać zaniechania naruszenia,

  • może zażądać od niego odszkodowania na zasadach ogólnych, czyli na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego, mówiącego o tym, że ten, kto wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia, lub na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, a jeżeli naruszenia dokonał przedsiębiorca - ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  • może wysunąć roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.  

Także w przypadku gdy istnieje jedynie groźba naruszenia praw do znaku, jego właściciel może się bronić poprzez wysunięcie roszczeń prewencyjnych za naruszenie znaku towarowego.