0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty bankowe w euro

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność, w której jest bardzo dużo transakcji zagranicznych, dlatego też posiadam konto walutowe prowadzone w euro. Chciałabym zapytać w jaki sposób przeliczyć opłaty i prowizje pobrane przez bank na koncie walutowym?

Renata, Pszów

 

Do przeliczenia pobranych przez bank prowizji i opłat stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Opłaty bankowe i prowizje z każdego dnia należy przeliczać na PLN z osobna.

Opłaty bankowe księguje się na ostatni dzień miesiąca za pomocą dowodu wewnętrznego w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Pod wydrukowany DW należy podpiąć potwierdzenia poniesienia kosztu. Dodatkowo do każdego dokumentu należy załączyć tabelę kursów walut (wydruk ze strony NBP), według której dokonano przeliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów