Poradnik Przedsiębiorcy

Opłaty bankowe w euro

Prowadzę działalność, w której jest bardzo dużo transakcji zagranicznych, dlatego też posiadam konto walutowe prowadzone w euro. Chciałabym zapytać w jaki sposób przeliczyć opłaty i prowizje pobrane przez bank na koncie walutowym?

Renata, Pszów

 

Do przeliczenia pobranych przez bank prowizji i opłat stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Opłaty bankowe i prowizje z każdego dnia należy przeliczać na PLN z osobna.

Opłaty bankowe księguje się na ostatni dzień miesiąca za pomocą dowodu wewnętrznego w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Pod wydrukowany DW należy podpiąć potwierdzenia poniesienia kosztu. Dodatkowo do każdego dokumentu należy załączyć tabelę kursów walut (wydruk ze strony NBP), według której dokonano przeliczenia.