0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawo pracy - przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych. Określają one prawa i obowiązki pracowników, pracodawców oraz postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów.

Postanowienia tych ostatnich czyli układów zbiorowych (np. związków zawodowych ze strony pracownika i organizacji pracodawców ze strony pracodawcy), porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne od przepisów zawartych w Kodeksie pracy i innych ustawach i aktach wykonawczych.

Natomiast postanowienia zawarte w regulaminach i statuach - nie mogą być gorsze od tych zawartych w układach i porozumieniach zbiorowych.

Przepisy zawarte w postanowieniach i porozumieniach układów zbiorowych, regulaminach, statutach nie będą obowiązywały, jeżeli będą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów