Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Warto wiedzieć, że czas pracy nie może przekroczyć ośmiu godzin dziennie, czyli 40 tygodniowo w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Kodeks pracy mówi również o tym, że pracodawca ma obowiązek przygotować oraz przekazać podwładnemu jego czasowy grafik pracy na okres przynajmniej jednego miesiąca najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy.

Wymiar czasu pracy a okres rozliczeniowy

Najczęściej okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy. Jednak Kodeks pracy mówi, że okres rozliczeniowy można wydłużyć, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się pisemnie i podaje do wiadomości pracowników.

Wymiar czasu pracy - obliczenie wymiaru

 Art. 130 Kodeksu pracy wskazuje jak obliczyć wymiar czasu pracy, według jego treści należy:

 1. 40 godzin (przeciętny tygodniowy czas pracy) pomnożyć przez liczbę pełnych tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy.

 2. Do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (bez uwzględniania soboty i niedzieli).

 3. Obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym - przypadające w innym dniu niż niedziela.

 4. Obniżyć wymiar czasu pracy o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 5. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić proporcjonalnie do tej części.

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Wymiar czasu pracy w 2015 roku zależy od przyjętej długości okresu rozliczeniowego, dlatego też należy obliczyć każdy wymiar czasu odrębnie.

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I - XII

(40 godz. x 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 9 świąt)

2 016

252

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-VI

(40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 5 świąt)

992

124

VII-XII

(40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 4 święta)

1 024

128

RAZEM

 

2 016

252

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-IV

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 święta)

672

84

IX-XII

(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 3 święta)

680

85

RAZEM

 

2 016

252

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-III

(40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) - (8 godz. x 2 święta)

496

62

IV-VI

(40 godz. x 13 tyg.) - (8 godz. x 3 święta)

496

62

VII-IX

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 3 święta)

504

63

RAZEM

 

2 016

252

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 2 święta)

160

20

II

(40 godz. x 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

IV

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

V

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

VI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 1 święto)

168

21

VII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

X

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

XI

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 święto)

160

20

XII

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 2 święta)

168

21

RAZEM

 

2 016

252

Wymiar czasu pracy a dni ustawowo wolne od pracy

W 2015 roku dni ustawowo wolne od pracy to:

 • 1 stycznia Nowy Rok - czwartek,

 • 6 stycznia Trzech Króli - wtorek,

 • 5 kwietnia Wielkanoc - niedziela,

 • 6 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny - poniedziałek,

 • 1 maja Święto Pracy - piątek,

 • 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja - niedziela,

 • 24 maja Zesłanie Ducha Świętego - niedziela,

 • 4 czerwca Boże Ciało - czwartek,

 • 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego - sobota,

 • 1 listopada (Wszystkich Świętych) - niedziela,

 • 11 listopada Święto Niepodległości - środa,

 • 25 grudnia Boże Narodzenie - piątek,

 • 26 grudnia drugi dzień świąt Bożego Narodzenia - sobota.

Za święto wypadające w sobotę, pracownikom pracującym od poniedziałku do piątku przysługuje dodatkowy dzień wolnego w danym okresie rozliczeniowym - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku.

Pracodawca w 2015 roku zobowiązany jest więc wyznaczyć 2 dodatkowe dni wolne od pracy. Jeden w okresie rozliczeniowym obejmujący sierpień, drugi w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień.

Wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym

Praca w ruchu ciągłym (jest nią praca, która nie może być wstrzymana) to wyjątek w obliczeniu wymiaru czasu pracy i wskazuje na krótki, nieprzekraczający czterech tygodni, okres rozliczeniowy.

W takim przypadku pracodawca może podwładnemu wydłużyć pracę w tygodniu przeciętnie do 43 godzin oraz wydłużyć do 12 godzin jednego dnia - w jednym, dwóch lub trzech tygodniach okresu rozliczeniowego. Przy wyliczaniu wymiaru czasu pracy w tym przypadku, bierze się pod uwagę ilość zaplanowanych przez pracodawcę w danym okresie rozliczeniowym zmian w wymiarze po 12 godzin.

Aby obliczyć wymiar czasu pracy, należy:

 • 8 godzin pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym (z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy),

 • do otrzymanej sumy należy dodać liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.