Poradnik Przedsiębiorcy

Wymiar czasu pracy - ile wynosi w 2017 roku?

Warto wiedzieć, że czas pracy nie może przekroczyć ośmiu godzin dziennie, czyli 40 tygodniowo w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Kodeks pracy mówi również o tym, że pracodawca ma obowiązek przygotować oraz przekazać podwładnemu jego czasowy grafik pracy na okres przynajmniej jednego miesiąca najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy. Sprawdź ile wynosi wymiar czasu pracy w tym roku!

Wymiar czasu pracy a okres rozliczeniowy

Najczęściej okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy. Jednak Kodeks pracy mówi, że okres rozliczeniowy można wydłużyć, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się pisemnie i podaje do wiadomości pracowników.

Wymiar czasu pracy - obliczenie wymiaru

 Art. 130 Kodeksu pracy wskazuje jak obliczyć wymiar czasu pracy, według jego treści należy:

  1. 40 godzin (przeciętny tygodniowy czas pracy) pomnożyć przez liczbę pełnych tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy.

  2. Do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (bez uwzględniania soboty i niedzieli).

  3. Obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym - przypadające w innym dniu niż niedziela.

  4. Obniżyć wymiar czasu pracy o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

  5. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu należy ustalić proporcjonalnie do tej części.

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Wymiar czasu pracy w 2017 roku zależy od przyjętej długości okresu rozliczeniowego, dlatego też należy obliczyć każdy wymiar czasu odrębnie.

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I - XII

(40 godz. × 52 tyg.) - (8 godz. × 10 świąt)

2000

250

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-VI

(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. x 5 dni) - (8 godz. × 5 świąt)

1000

125

VII-XII

(40 godz. × 26 tyg.) - (8 godz. × 5 świąt)

1000

125

RAZEM

 

2000

250