0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2009

Wielkość tekstu:

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia do 28 lutego 2009 roku

Tytuł składki

Kwota

Numer rachunku bankowego

suma preferencyjnych składek na

ubezpieczenie społeczne

382,80

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

składka na ubezpieczenie zdrowotne

01-02 - 185,44

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia od 1 marca 2009 roku

Tytuł składki

Kwota

Numer rachunku bankowego

suma preferencyjnych składek na

ubezpieczenie społeczne

382,80

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

składka na ubezpieczenie zdrowotne

03-12 - 193,10

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2009 wynosi - 1 276 zł, (Dz.U.2002.200.1679) wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2009 r. wyniesie zatem 382,80 zł, a składki:

Składka

Stopa procentowa

Wartość

emerytalna

19,52%

74,72 zł

rentowa

6,00%

22,97 zł

chorobowa

2,45%

9,38 zł

wypadkowa

01-03/2009 - 1,80%

04-12/2009 - 1,67%

6,89 zł

6,39 zł

Suma składek będzie wynosiła 114,46 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. wyniosło - 3 190,35 zł.

Okres

01.01.2009 -

28.02.2009 rok

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2 392,76

Stawka %

9

Kwota (zł)

215,35

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

185,44

 

Okres

01.03.2009 - 31.12.2009 rok

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2 491,57

Stawka %

9

Kwota (zł)

224,24

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

193,10

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2009 roku wynosi 215,35 zł za okres styczeń - luty 2009 i 224,24 zł za okres marzec-grudzień 2009. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 185,44 za okres styczeń - luty oraz 193,10 zł za okres marzec - grudzień 2009.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów