0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2010

Wielkość tekstu:

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2010 roku

Tytuł składkikwota numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
117,1183 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne233,3278 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji., termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2010 roku wynosić będzie 1.317 zł (Mon. Pol. z 2009 r. nr 48, poz. 709), wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2010 r. wyniesie zatem 395,10 zł, a składki:

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%77,12 zł
rentowa6,00%23,71 zł
chorobowa2,45%9,68 zł
wypadkowa1,93%6,60 zł

Suma składek będzie wynosiła 117,11 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. wyniosło - 3.456,61 zł (Mon. Pol. z 2010 r. nr 4, poz. 39).

Okres2010 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.592,46
Stawka %9
Kwota (zł)233,32
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)200,92

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 roku wynosi 233,32 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 200,92.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów