0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2012

Wielkość tekstu:

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia do 31 stycznia 2012 roku

Tytuł składkiKwota Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
134,5683 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne254,55

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia od 01 lutego 2012 roku

Tytuł składkiKwota Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
143,5683 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne254,5578 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2012 wynosi - 1.500 zł (Dz. U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141), wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2012 r. wyniesie zatem 450,00 zł, a składki:

wyliczenie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne do 31 stycznia 2012 roku

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%87,84 zł
rentowa6,00%27,00 zł
chorobowa2,45%11,03 zł
wypadkowa1,93%8,69 zł

Suma składek będzie wynosiła 134,56 zł.

Wyliczenie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne do 01 kwietnia 2015 roku

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%87,84 zł
rentowa8,00%36,00 zł
chorobowa2,45%11,03 zł
wypadkowa1,93%8,69 zł

Suma składek będzie wynosiła 143,56 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2011 r. wyniosło - 3.771,08 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 43).

Okres2012 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)2.828,31
Stawka %9
Kwota (zł)254,55
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)219,19

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 roku wynosi 254,55 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 219,19 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów