0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2015

Wielkość tekstu:

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia do 31 marca 2015 roku

Tytuł składkiKwota Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
167,4783 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne279,41

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia od 01 kwietnia 2015 roku

Tytuł składkiKwota Numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
166,7983 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne279,4178 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2015 wynosi - 1.750 zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2015 r. wyniesie zatem 525,00 zł, a składki:

Wyliczenie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne do 31 marca 2015 roku

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%102,48 
rentowa8,00%42,00 zł
chorobowa2,45%12,86
wypadkowa1,93%10,13 zł

Suma składek będzie wynosiła 167,47 zł.

Wyliczenie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne do 01 kwietnia 2015 roku

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%102,48 
rentowa8,00%42,00 zł
chorobowa2,45%12,86
wypadkowa1,80%9,45 
 

Suma składek będzie wynosiła 166,79 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r. wyniosło - 4.139,42 zł (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 135).

Okres2015 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)3.104,57
Stawka %9
Kwota (zł)279,41
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)240,60

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku wynosi 279,41 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 240,60.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów