0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2014

Wielkość tekstu:

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2014 roku

Tytuł składkikwota numer rachunku bankowego
suma preferencyjnych składek na
ubezpieczenie społeczne
160,7883 1010 1023 0000 2613 9510 0000
składka na ubezpieczenie zdrowotne270,4078 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2014 wynosi - 1.680 zł (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074), wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2014 r. wyniesie zatem 504,00 zł, a składki:

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%98,38 zł
rentowa8,00%40,32 zł
chorobowa2,45%12,35 zł
wypadkowa1,93%9,73 zł

Suma składek będzie wynosiła 160,78 zł.

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r. które wyniosło - 4.005,97 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 95).

Okres2014 rok
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)3.004,48
Stawka %9
Kwota (zł)270,40
Stawka % do odliczenia od podatku7,75
Kwota (zł)232,85

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku wynosi 270,40 zł. Na podstawie zapłaconej składki można pomniejszyć podatek do zapłacenia w kwocie 232,85.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów