0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedsiębiorco, ważny wniosek tylko do końca czerwca – US-9!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, których dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało przed 1 grudnia 2021 roku, mają szansę na zachowanie ciągłości ubezpieczeń. Termin na złożenie wniosku US-9 tylko do 30 czerwca. Po tym czasie przedsiębiorca utraci prawo do wypłat z ubezpieczenia chorobowego.

Kiedy następowało naruszenie ciągłości opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Do końca 2021 roku termin opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zostawał naruszony już po przekroczeniu jednego dnia płatności. Nie ma tu więc znaczenia, jak długo spóźniliśmy się z wpłatą. Ubezpieczenie przestawało istnieć z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, za który składki nie zostały zapłacone w terminie. Podobnie działo się, gdy wpłata nie została dokonana w pełnej wysokości. Istnieje jednak możliwość przywrócenia terminu opłacania składek.

Od 2022 roku spóźnienie z zapłatą składek ZUS nie powoduje utraty ubezpieczenie chorobowego, o czym więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-sa-konsekwencje-nieoplacenia-zus-w-terminie

Przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Szansę na przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe mają jeszcze przedsiębiorcy, którym przed 1 grudnia 2021 roku, wskutek nieterminowych lub niepełnych wpłat, ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli w kolejnych miesiącach nie zaprzestali dokonywania płatności, mogą ubiegać się o przywrócenie terminu opłacania składek. W tym celu najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku należy złożyć do ZUS-u wniosek US-9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza dla przedsiębiorcy zachowanie ciągłości ubezpieczenia. Co za tym idzie, nie będzie on musiał na nowo zgłaszać się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz ponownie czekać 90 dni na możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek US-9 można złożyć osobiście w oddziale ZUS, drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub drogą pocztową. Rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów