0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność, oprócz rozliczeń z urzędem skarbowym, są rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS). Polegają one na opłacaniu składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej za samego przedsiębiorcę, a w przypadku zatrudniania pracowników - również za nich. Biorąc pod uwagę obecne realia, popularnym zjawiskiem stało się podejmowanie więcej niż jednej działalności zarobkowej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność często zdarza się, iż podejmują dodatkowo pracę na etat w innej firmie. W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu tytułu ubezpieczeń ZUS. Jakie opłaca się składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie? Sprawdź!

Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie

Prowadzący działalność zobowiązany jest opłacać składki ZUS za przedsiębiorcę z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Podejmując pracę na etat, przedsiębiorca podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS ze stosunku pracy. W tym przypadku składki ZUS opłaca zatrudniająca przedsiębiorcę firma (część płaci pracodawca, a część pobierana jest z wynagrodzenia pracownika - przedsiębiorcy). W tym właśnie przypadku dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń, ponieważ przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu ZUS zarówno ze względu na prowadzoną działalność, jak i ze względu na podjęty stosunek pracy (etat).

Składki ZUS za przedsiębiorcę - kiedy przysługuje zwolnienie?

Ubezpieczenia ZUS są obligatoryjne - dotyczą wszystkich. Jednak w przypadku, gdy występuje zbieg tytułów ubezpieczeń, możliwe jest opłacanie składek społecznych ZUS jedynie z jednego tytułu - stosunku pracy. Warunkiem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorcę z pracy na etat wynagrodzenia równego lub wyższego od wynagrodzenia minimalnego bez względu na wymiar etatu (w 2020 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2 600 zł brutto). Jeżeli warunek jest spełniony, przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności nie jest zobowiązany opłacać społecznych składek ZUS. Natomiast pozostaje kwestia ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne płacone jest zawsze

Zbieg tytułów ubezpieczeń nie zwalnia przedsiębiorcy całkowicie z kontaktów z ZUS. Nie ma on co prawda obowiązku odprowadzania w ramach działalności składek społecznych (czyli ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego). Natomiast zawsze - nawet w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń i spełnienia warunku uzyskiwania dochodów z pracy na etat powyżej 2 600 zł - przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną. W 2020 roku wysokość składki zdrowotnej wynosi 362,34 zł.

Składki ZUS - wyrejestrowanie

Jeżeli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wówczas konieczne jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA oraz rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Na przekazanie do ZUS tych dokumentów przedsiębiorca ma 7 dni, licząc od momentu obowiązywania umowy o pracę.

Jeżeli umowa o pracę zacznie obowiązywać w trakcie miesiąca, wówczas w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc społeczne składki ZUS za przedsiębiorcę należy naliczyć proporcjonalnie.

Podsumowując przedsiębiorca podejmujący, oprócz prowadzenia jednoosobowej działalności, pracę na etat z wynagrodzeniem przynajmniej równym minimalnej krajowej jest zobowiązany opłacać:

  1. składki społeczne ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) z tytułu pracy na etat - składki odprowadza za niego pracodawca;
  2. składki ZUS zdrowotne w podwójnym wymiarze:
    • ze stosunku pracy na etat - odprowadza pracodawca;
    • z prowadzonej działalności - odprowadza sam przedsiębiorca, uwzględniając składkę zdrowotną na deklaracji ZUS-DRA.

Łącznie pracy na etacie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów skutecznego ograniczenia kosztów ZUS z tytułu prowadzonej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów