Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności na czas urlopu a składki ZUS

Zawiesiłam działalność na okres wakacyjnego urlopu przedsiębiorcy, który trwał 14 dni, a dokładnie 10 dni roboczych. Jak opłacić składki ZUS za ten okres, w którym działalność była zawieszona?

Anna, Leszno

 

Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wynosi 30 dni (wyjątek stanowi zawieszenie w miesiącu lutym). Tylko po spełnieniu tego warunku zawieszenie działalności można uznać za skuteczne prawnie. Jeżeli zawieszenie firmy nie obejmowało minimalnego ustawowego okresu, składki (społeczne i zdrowotne) opłaca się w wysokości pełnej za dany miesiąc - nie ma bowiem podstaw prawnych do ich obniżenia.