0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie na cele osobiste wykupionego samochodu z leasingu a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykorzystywałem w prowadzonej działalności gospodarczej samochód, który był użytkowany na podstawie leasingu operacyjnego. Po okresie użytkowania i wykupie chcę go przekazać na cele osobiste. Czy przekazanie na cele osobiste wykupionego samochodu z leasingu będzie podlegało VAT? Jeżeli tak, to jaką podstawę opodatkowania należy przyjąć?

 

Tadeusz, Poznań

 

Przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa samochodu w momencie przekazania.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak przyjmuję, przy wykupie dokonał Pan odliczenia podatku VAT od nabytego samochodu, zatem jego przekazanie będzie podlegać opodatkowaniu.

Podstawę opodatkowania VAT w przypadku podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów ustala się zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że podstawą opodatkowania takich dostaw towarów jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Tym samym przy przekazaniu samochodu na cele prywatne za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę, za jaką nabyto by opisany samochód w momencie jego wycofania z prowadzonej działalności.

Stanowisko takie prezentują organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2016 r., sygn. IPPP1/4512-1311/15-2/MK, gdzie możemy przeczytać:

(…) W świetle dyspozycji art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki do zrównania jej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru tj. w momencie jego przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru lecz skorygowana na dzień w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych towarów. Zatem w omawianej sytuacji na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką Wnioskodawczyni zapłaciłaby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania. Tym samym przy przekazaniu samochodu na cele prywatne za podstawę opodatkowania Zainteresowana powinna przyjąć cenę za jaką nabyłaby opisany samochód w momencie jego przekazania wycofania z prowadzonej działalności (…).

Przykład 1.

Podatnik wykupił samochód z leasingu. Kwota wykupu wyniosła 2000 zł (netto), wartość rynkowa samochodu to 40 000 zł (netto). Z faktury dokumentującej wykup podatnik odliczył podatek VAT. Po pół roku używania w firmie podatnik postanowił przekazać samochód na cele osobiste. Takie przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa samochodu, czyli 40 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów