Poradnik Przedsiębiorcy

Dane na pieczątce firmowej w przypadku jednoosobowej firmy

Jakie dane na pieczątce firmowej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej powinienem zawrzeć?

Michał, architekt z Warszawy

 

Generalnie polskie prawo formalnie nie nakłada obowiązku posiadania przez firmy pieczęci, jednak procedury Urzędu Skarbowego i banków zazwyczaj czynią koniecznym wyrobienie pieczęci w procesie rejestracji firmy. Na pieczątce firmowej powinny znaleźć się informacje takie jak: pełna nazwa firmy, adres siedziby (ewentualnie dodatkowo inny adres prowadzenia działalności), NIP oraz numer REGON. Często umieszczone są na niej dane kontaktowe: numer telefonu, fax, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres serwisu internetowego (strony www) itp.