Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup walizki w kosztach uzyskania przychodu

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą odbywam dużo podróży służbowych. Czy przy takiej specyfice działalności mogę ująć w kosztach podatkowych zakup walizki?

Marek, Gdańsk

 

Nawet w przypadku gdy walizka miałaby służyć Panu jako przedsiębiorcy, organy skarbowe często kwestionują taki koszt, uznając go za osobisty. To na Panu wówczas spoczywa ciężar udowodnienia, że zakup walizki był uzasadniony - miał związek z prowadzoną działalnością i osiąganiu z niej przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychKosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Mimo że zakup walizki nie został wprost wymieniony w art. 23, to uwzględniając definicję kosztu, nie będzie on mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, gdyż zawsze będzie nosił znamiona wydatku o charakterze osobistym, podobnie jak np. zakup garnituru na spotkania z kontrahentami.