0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a rozliczenie z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński przedsiębiorcy musi składać do ZUS dodatkowe dokumenty rozliczeniowe oprócz ZUS DRA? Na czym polega jego rozliczenie z ZUS? Jakie składki powinien opłacać?

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności

Osoba, która ma własną działalność gospodarczą i pobiera z jej tytułu zasiłek macierzyński przedsiębiorcy, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ramach otrzymywanego świadczenia, a nie z racji prowadzenia przedsiębiorstwa. Ponadto, skoro płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to on zgłasza przedsiębiorcę do wymienionych ubezpieczeń.

Aż do momentu otrzymania z ZUS decyzji o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego (np. otrzymania jego wypłaty), należy opłacać składki ZUS w pełnej wysokości, nawet za miesiąc narodzin dziecka.

Składki przedsiębiorcy na zasiłku macierzyńskim

Przedsiębiorca z racji prowadzenia firmy, w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowo musi opłacać składkę zdrowotną. Ponadto na własny wniosek może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ramach działalności gospodarczej, co będzie wiązało się z koniecznością dodatkowego uiszczania składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Formalności przy zmianie rodzaju ubezpieczeń

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zasadniczo rodzi konieczność powiadomienia organu rentowego o zmianie rodzaju ubezpieczeń, jakim podlega się z tytułu prowadzonej działalności. Przedsiębiorca, który do tej pory był przykładowo objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, musi dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z datą otrzymania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA w tym samym terminie.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a deklaracje rozliczeniowe

Pobierając zasiłek macierzyński przedsiębiorcy (odpowiednio za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) i podlegając z tytułu prowadzenia firmy wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, przedsiębiorca powinien wówczas za każdy miesiąc kalendarzowy przekazywać za siebie do ZUS deklarację ZUS DRA z wykazaniem jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli nie zgłasza do ubezpieczeń innych osób) lub imienny raport miesięczny ZUS RZA (jeżeli zgłasza do ubezpieczeń inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców). Przedsiębiorca, który rozlicza składki jedynie za siebie, po złożeniu pierwszej deklaracji rozliczeniowej z wykazaniem jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać ze zwolnienia z co miesięcznego składania deklaracji ZUS DRA, jeżeli wysokość składek oraz inne parametry DRA nie ulegają zmianie.

Rozliczenie dochodu z tytułu zasiłku macierzyńskiego

Przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%, 80% lub 60% podstawy wymiaru - Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest płatnikiem podatku z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Otrzymanej kwoty zasiłku macierzyńskiego nie ujmuje się w ewidencjach księgowych przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu roku podatkowego, ZUS przekazuje deklarację PIT-11A, na podstawie której dokonuje się rozliczenia w zeznaniu rocznym. Jeżeli działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych dochody z tytułu zasiłku macierzyńskiego wykazuje się na deklaracji rocznej PIT-36 wraz z dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową, zasiłek macierzyński przedsiębiorcy rozlicza się w deklaracji rocznej PIT-37.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów