0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawdzanie kontrahentów naturalną praktyką wpisaną w biznes

Wielkość tekstu:

Artykuł zewnętrzny

Autorka: Diana Borowiecka, BIG InfoMonitor

Ocena ryzyka biznesowego staje się w obecnych czasach bardzo ważna. Weryfikacja klientów i kontrahentów może zaoszczędzić firmom wielu nieprzyjemności związanych z egzekwowaniem należności i zapobieganiu nadużyciom finansowym. Szczególnie wtedy gdy firmy cały czas pozyskują nowych klientów, z którymi współpracują. Przy dużej ilości kontrahentów nie sposób uchronić się przed zawarciem umowy z kimś mało wiarygodnym. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych.

Ryzyko pod kontrolą

Dzisiejszy silnie konkurencyjny świat biznesu wymaga od zarządzających podejmowania szybkich decyzji, dających przewagę nad rynkowymi rywalami. Przejęcie firmy czy pozyskanie nowego klienta może zapewnić pożądany wzrost wartości, ale może również doprowadzić do strat, wynikających z nieodpowiednio dobranych partnerów biznesowych. Podejmowanie decyzji jedynie na podstawie deklaracji drugiej strony jest obarczone wysokim ryzykiem. A co jeśli przekazywane informacje okażą się fałszywe? Aby zmniejszyć to ryzyko zarządzający winien uzyskać jak najwięcej wiedzy o realnym, a nie deklarowanym stanie rzeczy. Na rynku funkcjonuje spore grono ludzi dorabiających na ludzkiej naiwności. Warto zatem sprawdzić ich wiarygodność finansową. Trzeba o to zadbać już w fazie nawiązywania relacji biznesowych. Branże szczególnie narażone na tego typu działania to: budowlana, turystyczna, e-commerce, telekomy, dostawcy usług finansowych, a także dostawcy usług masowych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na potrzeby Raportu BIG, 74 proc. przedstawicieli firm w Polsce twierdzi, że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o rozpoczęciu współpracy. W czerwcu 2014 roku 81 proc. wszystkich respondentów uznało, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w funkcjonowaniu. Dane te mogą wykorzystać wszyscy ci, którzy śledzą nastroje panujące na rynku gospodarczo-ekonomicznym dzięki Wskaźnikowi Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa w biznesie. Pozwala monitorować, w jakim stopniu problemy płatnicze wpływają na funkcjonowanie firmy.

Unikaj kłopotów finansowych, sprawdzaj wiarygodność płatniczą

Poszerzanie wiedzy na temat podmiotów, z którymi współpracujemy służy głównie dokonywaniu oceny ryzyka finansowego. Takie działanie pozwala uniknąć transakcji z dłużnikiem i problemów z płatnościami za faktury. Tego typu narzędzia dostarczają Biura Informacji Gospodarczej. Są to instytucje zajmujące się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych. Nie tylko prowadzą Rejestry Dłużników, ale również udostępniają informacje na temat zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców, uprzednio zebrane z rynku. Jednak nie tylko BIG-i gromadzą tego typu informacje. Wiele danych o zadłużeniu posiada sektor bankowy.

- Warto jest sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG InfoMonitor ściśle współpracuje z sektorem bankowym, dzięki temu posiada dostęp do ponad sześciu milionów informacji o zadłużeniu. Znajdują się one zarówno w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, jak i w bazach Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowe - komentuje Mariusz Hildebrand, Wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Raport z BIG pierwszym narzędziem oceny

Raport z bazy BIG mogą pobierać przedsiębiorcy, ale i różne instytucje, a zatem Ci którzy chcą zweryfikować klientów, czy kontrahentów. Zawierają one informacje, czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Dłużników BIG, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo został dopisany. Weryfikowanie partnerów biznesowych szczególnie zyskuje na znaczeniu, gdy występuje wzrastająca obawa na rynku przed nieterminowymi płatnościami. Takie działanie powinno być jednak standardem dla wszystkich przedsiębiorców. Zmniejszyłoby bowiem problem zatorów płatniczych oraz liczbę dłużników.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

- Działając w myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony” właściciele przedsiębiorstw często są wstanie uniknąć poważnych problemów finansowych, a zaoszczędzony czas mogą wykorzystać na obmyślanie nowych strategii biznesowych. Dotyczy to również konsumentów, którzy mogą sprawdzać wiarygodność finansową np. deweloperów czy firm budowlanych itp. – mówi Mariusz Hildebrand.

Przedsiębiorcy budują w ten sposób zaufanie względem siebie, ponieważ mają świadomość, że efektywność działalności gospodarczej zależy m.in. od trafnego doboru partnerów biznesowych, sprawnego egzekwowania należności oraz w dużej mierze od wiarygodności finansowej firmy. Z przeprowadzonych badań i analiz BIG InfoMonitor wspólnie z TNS Polska wynika, że z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców, którzy sprawdzają swoich klientów w Rejestrach Dłużników i coraz więcej firm jest świadomych, że należy to robić.

Sprawdzanie kontrahenta może odbywać się na różnych płaszczyznach, przez Internet, konsultacje z innymi przedsiębiorcami, poprzez dokumenty rejestrowe – Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralną Ewidencje i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), także poprzez zaświadczenia o niezaleganiu (ZUS, Urząd Skarbowy), opinie bankowe i wywiadownie gospodarcze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów