Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawdzanie kontrahentów naturalną praktyką wpisaną w biznes

Artykuł zewnętrzny

Autorka: Diana Borowiecka, BIG InfoMonitor

Ocena ryzyka biznesowego staje się w obecnych czasach bardzo ważna. Weryfikacja klientów i kontrahentów może zaoszczędzić firmom wielu nieprzyjemności związanych z egzekwowaniem należności i zapobieganiu nadużyciom finansowym. Szczególnie wtedy gdy firmy cały czas pozyskują nowych klientów, z którymi współpracują. Przy dużej ilości kontrahentów nie sposób uchronić się przed zawarciem umowy z kimś mało wiarygodnym. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych.

Ryzyko pod kontrolą

Dzisiejszy silnie konkurencyjny świat biznesu wymaga od zarządzających podejmowania szybkich decyzji, dających przewagę nad rynkowymi rywalami. Przejęcie firmy czy pozyskanie nowego klienta może zapewnić pożądany wzrost wartości, ale może również doprowadzić do strat, wynikających z nieodpowiednio dobranych partnerów biznesowych. Podejmowanie decyzji jedynie na podstawie deklaracji drugiej strony jest obarczone wysokim ryzykiem. A co jeśli przekazywane informacje okażą się fałszywe? Aby zmniejszyć to ryzyko zarządzający winien uzyskać jak najwięcej wiedzy o realnym, a nie deklarowanym stanie rzeczy. Na rynku funkcjonuje spore grono ludzi dorabiających na ludzkiej naiwności. Warto zatem sprawdzić ich wiarygodność finansową. Trzeba o to zadbać już w fazie nawiązywania relacji biznesowych. Branże szczególnie narażone na tego typu działania to: budowlana, turystyczna, e-commerce, telekomy, dostawcy usług finansowych, a także dostawcy usług masowych.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na potrzeby Raportu BIG, 74 proc. przedstawicieli firm w Polsce twierdzi, że udokumentowanie firmy jako wiarygodnej finansowo ma wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o rozpoczęciu współpracy. W czerwcu 2014 roku 81 proc. wszystkich respondentów uznało, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w funkcjonowaniu. Dane te mogą wykorzystać wszyscy ci, którzy śledzą nastroje panujące na rynku gospodarczo-ekonomicznym dzięki Wskaźnikowi Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa w biznesie. Pozwala monitorować, w jakim stopniu problemy płatnicze wpływają na funkcjonowanie firmy.

Unikaj kłopotów finansowych, sprawdzaj wiarygodność płatniczą

Poszerzanie wiedzy na temat podmiotów, z którymi współpracujemy służy głównie dokonywaniu oceny ryzyka finansowego. Takie działanie pozwala uniknąć transakcji z dłużnikiem i problemów z płatnościami za faktury. Tego typu narzędzia dostarczają Biura Informacji Gospodarczej. Są to instytucje zajmujące się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych. Nie tylko prowadzą Rejestry Dłużników, ale również udostępniają informacje na temat zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców, uprzednio zebrane z rynku. Jednak nie tylko BIG-i gromadzą tego typu informacje. Wiele danych o zadłużeniu posiada sektor bankowy.

- Warto jest sprawdzić potencjalnego partnera biznesowego w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG InfoMonitor ściśle współpracuje z sektorem bankowym, dzięki temu posiada dostęp do ponad sześciu milionów informacji o zadłużeniu. Znajdują się one zarówno w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, jak i w bazach Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowe - komentuje Mariusz Hildebrand, Wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.