0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Symbol FP na fakturze – Dyrektor KIS podważa przepisy ustawy o VAT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zakwestionował przepisy dotyczące oznaczania faktur symbolem FP zgodnie z ustawą o VAT. W jakiej sytuacji zdaniem Dyrektora KIS należy stosować symbol FP? W artykule przedstawiamy stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie!

Kiedy należy zastosować symbol FP?

Na podstawie art. 109 ust. 3 d ustawy o VAT, który odwołuje do art. 106 h ust. 1–3, symbol FP stosuje się obowiązkowo:

  1. w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż;

  2. w sytuacji gdy przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawioną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy;

  3. jeśli faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Należy pamiętać, że przepis z ust. 1 nie ma zastosowania, jeśli paragon został uznany za fakturę uproszczoną wystawioną zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt 3, w świetle którego wartość należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro.
W związku z powyższym symbol FP należy wykazać na fakturach, które uprzednio zostały udokumentowane paragonem.

Symbol FP – Dyrektor KIS kwestionuje przepisy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podważył zasadność powyższych przepisów w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2021 roku, 0114-KDIP4-3.4012.748.2020.2.EK, twierdząc, że na podstawie § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług symbol FP dotyczy faktur sprzedażowych, które zostały pierwotnie udokumentowane paragonem fiskalnym, ale także faktur wystawianych za pomocą kasy rejestrującej – pod warunkiem ujęcia ich wartości sprzedaży i należnego podatku w dobowym raporcie fiskalnym.

Uzasadnienie Dyrektora KIS a obowiązkowy symbol FP

Dyrektor KIS argumentował swoje stanowisko następująco: jeśli podmiot zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wówczas dokonuje on ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kasy rejestrującej, sporządzając faktury – w świetle niniejszych okoliczności wystawiane faktury odpowiadają tym, o których mowa w art. 109 ust. 3 d ustawy o VAT.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów