0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura do paragonu w KPIR - czy należy ją ujmować ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W październiku 2023 roku rozpoczęłam działalność gospodarczą. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuję na kasie fiskalnej. Przychód księguję w KPiR na podstawie łącznego raportu okresowego na koniec każdego miesiąca. Kilka dni temu klient będący osobą prywatną poprosił mnie o wydanie faktury do paragonu, którą jestem zobowiązana wystawić. Czy faktura do paragonu w KPIR powinna zostać zaksięgowana?

Ewelina, Tczew

 

Faktura do paragonu w KPIR nie jest obowiązkowa do ujęcia przez przedsiębiorcę, jeśli przychód został wcześniej wykazany na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej.

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, podatnicy, którzy ewidencjonują przychody ze sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, mogą dokonać wpisu do KPiR na koniec miesiąca, w terminie, który określa § 27 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie raportów miesięcznych wraz z uwzględnieniem kwot, które mogą mieć wpływ na wysokość przychodu.

Dla podatników, których dotyczy § 19 ust. 1 i 2, zastosowanie ma także § 19 ust. 3, który stanowi o tym, że nie wpisują oni do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

Należy jednak pamiętać, że mimo iż nie ma obowiązku ujmowania faktury do paragonu w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, czynni podatnicy VAT są zobowiązani do księgowania faktury do paragonu w ewidencjach z uwagi na konieczność wykazania jej w pliku JPK V7, o czym szczegółowo w artykule: Faktura do paragonu w JPK

Faktura do paragonu w KPiR

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu na dwa sposoby, w zależności od tego czy podatnik posiada drukarkę fiskalną zintegrowaną z systemem, czy wystawia paragony fiskalne na kasie fiskalne poza systemem wFirma.pl

Kasa fiskalna zintegrowana z systemem

Aby wystawić fakturę do paragonu w przypadku, gdy podatnik posiada kasę fiskalną zintegrowaną z systemem należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć paragon fiskalny i skorzystać z opcji WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU.

Kasa fiskalna poza systemem

Aby wystawić fakturę do paragonu w przypadku, gdy podatnik nie posiada kasy fiskalnej zintegrowanej z systemem należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w pojawiającym się oknie należy w zakładce KSIĘGOWE zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU.Szczegółowe omówienie wystawiania faktur do paragonu zostało opisane w artykule pomocy: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów