0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Temperatura w pracy w porze zimowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Powinna być ona dostosowana do charakteru wykonywanej pracy, a konkretnie do rodzaju metod i do wysiłku fizycznego przeznaczonego do jej wykonania. Jaka powinna być minimalna temperatura w pracy w okresie zimowym? Wyjaśniamy. 

Temperatura w pracy - pomieszczenia biurowe

Co do zasady w miejscu wykonywania pracy powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 14℃, chyba że warunki technologiczne na to nie pozwalają. Wymagania odnośnie temperatury w pomieszczeniach pracy regulują przepisy z § 15 i 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniach, gdzie jest wykonywana lekka praca fizyczna, musi być zapewniona temperatura w pomieszczeniu pracy nie niższa niż 18℃.

Praca wykonywana na zewnątrz pomieszczeń

Przepisy prawa chronią również przed niekorzystnym wpływem niskich temperatur w przypadku wykonywania pracy na zewnątrz pomieszczeń. Pracownicy, którzy wykonują pracę na zewnątrz powinni mieć zapewnione w pobliżu miejsca pracy pomieszczenia umożliwiające pracownikom schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Lokale te powinny być wyposażone w urządzenia do podgrzewania posiłków. Temperatura w pracy w pomieszczeniach musi wynosić co najmniej 16 °C. W przypadku, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na zewnątrz pomieszczeń w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie opisanych pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednie źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Inne obowiązki pracodawcy w porze zimowej

Pracodawcy są zobowiązani przepisami prawa do zapewnienia pracownikom ciepłych posiłków profilaktycznych w okresie zimowym. Zależy to od warunków w jakich pracują, temperatury na zewnątrz oraz wysiłku fizycznego związanego z wykonanymi pracami. Kwestie zasad wydawania lub przyrządzania posiłków profilaktycznych ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w danym zakładzie nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ustala wykaz stanowisk po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników, na których zatrudnionym pracownikom będą przysługiwać profilaktyczne posiłki.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ciepłych posiłków profilaktycznych, gdy pracownik wykonuje prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Okres zimowy dla celów wydawania posiłków profilaktycznych trwa od 1 listopada danego roku do 31 marca kolejnego roku. Warto podkreślić, że posiłki profilaktyczne ze względu na swoje przeznaczenie nie mogą być zastąpione ekwiwalentem pieniężnym, nawet za zgodą lub z inicjatywy pracownika. Posiłki profilaktyczne służą przede wszystkim uzupełnieniu rezerw energetycznych pracownika dlatego mogą być zapewnione tylko w naturze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów