Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przedsiębiorcy - ile wyniosą w 2021 roku

Podstawowymi wartościami, od których zależą składki ZUS przedsiębiorcy, są:

  • prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięczne oraz
  • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obie płace wzrosną w 2021 roku, a co za tym idzie zwiększą się również składki ZUS przedsiębiorcy. Ile wyniosą zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku? Sprawdźmy.

Płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie w 2021 roku

Jak zostało już wspomniane, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrośnie w 2021 roku - z 5 227 zł do 5 259 zł. Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.

Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2020 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 800 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2021 roku

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe. 

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się składki ZUS przedsiębiorcy w latach 2019, 2020 i 2021 roku.

Ubezpieczenie społeczne

2019 rok

2020 rok

2021 rok

Podstawa wymiaru składek

2859,00 zł

3136,20 zł

3 155,40 zł

Ubezpieczenie emerytalne

558,08 zł

612,19 zł

615,93 zł

Ubezpieczenie rentowe

228,72 zł

250,90 zł

252,43 zł

Ubezpieczenie chorobowe

70,05 zł

76,84 zł

  77,31 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

47,74 zł

52,37 zł

 52,70 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - Razem

904,59 zł

992,30 zł

998,37 zł

Fundusz Pracy

70,05 zł

76,84 zł

 77,31 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 803,56 zł

4026,01

4242,38 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

342,32 zł

362,34 zł 

381,81 zł 

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca PIT

294,78 zł

312,02 zł

328,78 zł

RAZEM

1 316,96 zł

1 431,48 zł

1457,49 zł

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy podlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wzrosną w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego o 83,38 zł, składka na Fundusz Pracy o 0,47 zł, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest jeszcze znana.

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia i przekazania do ZUS deklaracji rozliczeniowej w terminie:

  • do 5. dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;
  • do 10. dnia kolejnego miesiąc w przypadku osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie;
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca dla pozostałych podatników. 

Co istotne przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i opłacają minimalne składki ZUS nie są zobligowani do comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowej do ZUS. Warto podkreślić, że nie dotyczy to pierwszej deklaracji składanej przez danego przedsiębiorcę oraz deklaracji, za okresy, w których nastąpiły zmiany w składkach ZUS np. z powodu zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy.

Deklaracje rozliczeniowe w systemie wFirma.pl

Korzystając z oprogramowania wFirma.pl można w prosty sposób wygenerować deklarację rozliczeniową oraz przekazać ją do ZUS za pośrednictwem systemu. Aby wysłać deklarację ZUS DRA za pośrednictwem systemu należy w pierwszej kolejności wygenerować deklarację rozliczeniową w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, a następnie zaznaczyć wygenerowaną deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS. 

Składki ZUS przedsiębiorcy - wysyłka deklaracji ZUS DRA

Deklaracje mogą być wysyłane do ZUS za pośrednictwem systemu przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego. W przypadku jego braku deklaracje można przekazać do ZUS przy użyciu podpisów należących do wFirma.pl. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczna będzie aktywacja usługi e-deklaracje. Po aktywacji usługi należy zaznaczyć odpowiednią deklarację, a następnie w górnym menu kliknąć na WYŚLIJ/EKSPORTUJ, po czym wybrać Wyślij do ZUS. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki Podpis osoby upoważnionej z wFirma.pl i wybrać Zleć do podpisu i wysyłki.

Składki ZUS przedsiębiorcy - wysyłka deklaracji bez własnego podpisu

W celu sprawdzenia statusu wysyłki wystarczy wybrać ikonę koperty, która pojawi się przy deklaracji. Po przyjęciu deklaracji do ZUS będzie istniała możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.