Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przedsiębiorcy - ile wyniosą w 2020 roku

Podstawowymi wartościami, od których zależą składki ZUS przedsiębiorcy, są:

  • prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięczne oraz

  • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obie płace wzrosną w 2020 roku, a co za tym idzie zwiększą się również składki ZUS przedsiębiorcy. Ile wyniosą zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku? Sprawdźmy.

Płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku

Jak zostało już wspomniane, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrośnie w 2020 roku - z 4 765 zł do 5 227 zł.

Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli
3 136,20 zł.

Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2020 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 600 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2020 roku

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe. 

Składki ZUS przedsiębiorcy - porównanie 2018, 2019 i 2020 roku

Ubezpieczenie społeczne

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Podstawa wymiaru składek

2 665,80 zł

2859,00 zł

3136,20 zł

Ubezpieczenie emerytalne

520,36 zł

558,08 zł

612,19 zł

Ubezpieczenie rentowe

213,26 zł

228,72 zł

250,90 zł

Ubezpieczenie chorobowe

65,31 zł

70,05 zł

76,84 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

47,98 zł*/44,52 zł

47,74 zł

52,37 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - Razem

846,91 zł*/843,45 zł

904,59 zł

992,30 zł

Fundusz Pracy

65,31 zł

70,05 zł

76,84 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 554,93 zł

3 803,56 zł

4026,01

Ubezpieczenie zdrowotne

319,94 zł

342,32 zł

362,34 zł 

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca PIT

275,51 zł

294,78 zł

312,02 zł

RAZEM

1 232,16 zł*/1 228,7 zł

1 316,96 zł

1 431,48 zł

* - kwoty obowiązujące do 31 marca 2018 roku

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy podlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wzrosną w 2020 roku w stosunku do roku ubiegłego o 87,71 zł, składka na Fundusz Pracy o 6,79 zł, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne o 20,02 zł. 

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia i przekazania do ZUS deklaracji rozliczeniowej w terminie:

  • do 5. dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;

  • do 10. dnia kolejnego miesiąc w przypadku osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie;

  • do 15. dnia kolejnego miesiąca dla pozostałych podatników. 

Co istotne przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i opłacają minimalne składki ZUS nie są zobligowani do comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowej do ZUS. Warto podkreślić, że nie dotyczy to pierwszej deklaracji składanej przez danego przedsiębiorcę oraz deklaracji, za okresy, w których nastąpiły zmiany w składkach ZUS np. z powodu zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy.

Deklaracje rozliczeniowe w systemie wFirma.pl

Korzystając z oprogramowania wFirma.pl można w prosty sposób wygenerować deklarację rozliczeniową oraz przekazać ją do ZUS za pośrednictwem systemu. Aby wysłać deklarację ZUS DRA za pośrednictwem systemu należy w pierwszej kolejności wygenerować deklarację rozliczeniową w zakładce START»ZUS»DEKLARACJE ROZLICZENIOWE»DODAJ DEKLARACJĘ, a następnie zaznaczyć wygenerowaną deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ»WYŚLIJ DO ZUS. 

Składki zus przedsiębiorcy w systemie wFirma.pl

Deklaracje mogą być wysyłane do ZUS za pośrednictwem systemu przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego. W przypadku jego braku deklaracje można przekazać do ZUS przy użyciu podpisów należących do wFirma.pl. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczna będzie aktywacja usługi e-deklaracje. Po aktywacji usługi należy zaznaczyć odpowiednią deklarację, a następnie w górnym menu kliknąć na WYŚLIJ/EKSPORTUJ, po czym wybrać Wyślij do ZUS. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki Podpis osoby upoważnionej z wFirma.pl i wybrać Zleć do podpisu i wysyłki.

Składki zus przedsiębiorcy - wysyłka deklaracji z systemu wFirma.pl

W celu sprawdzenia statusu wysyłki wystarczy wybrać ikonę koperty, która pojawi się przy deklaracji. Po przyjęciu deklaracji do ZUS będzie istniała możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.