Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2017 roku

Podstawowymi wartościami, od których zależą składki ZUS przedsiębiorcy, są:

  • prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięczne oraz

  • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponieważ obie płace w 2017 roku wzrosną, zwiększą się również składki ZUS przedsiębiorcy. Ile będą wynosić zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku? Sprawdźmy.

Płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie 2017

Jak zostało już wspomniane, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrośnie w 2017 roku - z 4 055 zł do 4 263 zł.

Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli
2 557,80 zł.

Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2017 minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000 zł.

Ważne!

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku wyniesie 3 303,13 zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy 2017

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe.

Składki ZUS przedsiębiorcy - porównanie 2016 i 2017 roku

Ubezpieczenie społeczne

2016 rok

2017 rok

Podstawa wymiaru składek

2 433,00 zł

2 557,80 zł

Ubezpieczenie emerytalne

474,92 zł

499,28 zł

Ubezpieczenie rentowe

194,64 zł

204,62 zł

Ubezpieczenie chorobowe

59,61 zł

62,67 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

43,79 zł

46,04 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - Razem

772,96 zł

812,61 zł

Fundusz Pracy

59,61 zł

62,67 zł

Ubezpieczenia zdrowotne

   

Podstawa wymiaru składki

3 210,60 zł

3 303,13 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

288,95 zł

297,28 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca PIT

248,82 zł

255,99 zł

RAZEM

1 121,52 zł

1 172,56 zł

Możesz ocenić ten artykuł