0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS przedsiębiorcy - ile wynoszą w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowymi wartościami, od których zależą składki ZUS przedsiębiorcy, są:

  • prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięczne oraz
  • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obie płace wzrosły w 2024 roku, a co za tym idzie zwiększają się również składki ZUS przedsiębiorcy. Ile wynoszą zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 roku? Sprawdźmy.

Płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku

Jak zostało już wspomniane, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrosło w 2024 roku - z 6 935 zł do 7 824 zł . Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli 4 694,40 zł.

Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2024 minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł brutto od stycznia i 4 300 zł brutto od lipca.

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe. 

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się składki ZUS przedsiębiorcy w latach 2020-2024

Ubezpieczenie społeczne

2021 rok

2022 rok

2023 rok

2024 rok

Podstawa wymiaru składek

3 155,40 zł

3 553,20 zł

4161,00 zł

4694,40zł

Ubezpieczenie emerytalne

615,93 zł

693,58 zł

812,23 zł

912,83 zł

Ubezpieczenie rentowe

252,43 zł

284,26 zł

332,88 zł

374,11 zł

Ubezpieczenie chorobowe

  77,31 zł

87,05 zł

101,94 zł

114,57 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

 52,70 zł

59,34 zł

69,49 zł

78,10 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - Razem

998,37 zł

1124,23 zł

1316,54 zł

1 479,62 zł 

Fundusz Pracy

 77,31 zł

87,05 zł

101,94 zł

114,57 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

4242,38 zł

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie

Ubezpieczenie zdrowotne

381,81 zł 

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie

ustalana indywidualnie

RAZEM

1457,49 zł

składki zależą od wysokości składki zwrotnej

składki zależą od wysokości składki zwrotnej

składki zależą od wysokości składki zwrotnej

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy podlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu znacznie wzrosły w 2024 roku w stosunku do roku ubiegłego. 

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku jest zależała od formy opodatkowania. szczegóły w tym temacie można znaleźć w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia i przekazania do ZUS deklaracji rozliczeniowej w terminie:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych
  • do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników posiadających osobowość prawną np. dla spółek, jednostek samorządu terytorialnego (urzędy gminy, miasta), uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ
  • do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna).

Co istotne przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników także są zobligowani do comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowej do ZUS.

Deklaracje rozliczeniowe w systemie wFirma.pl

Korzystając z oprogramowania wFirma.pl można w prosty sposób wygenerować deklarację rozliczeniową oraz przekazać ją do ZUS za pośrednictwem systemu. Aby wysłać deklarację ZUS DRA za pośrednictwem systemu należy w pierwszej kolejności wygenerować deklarację rozliczeniową w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, a następnie zaznaczyć wygenerowaną deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS. 

składki zus przedsiębiorcy

Deklaracje mogą być wysyłane do ZUS za pośrednictwem systemu przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego. W przypadku jego braku deklaracje można przekazać do ZUS przy użyciu podpisów należących do wFirma.pl. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczna będzie aktywacja usługi e-deklaracje. Po aktywacji usługi należy zaznaczyć odpowiednią deklarację, a następnie w górnym menu kliknąć na WYŚLIJ/EKSPORTUJ, po czym wybrać Wyślij do ZUS. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki Podpis osoby upoważnionej z wFirma.pl i wybrać Zleć do podpisu i wysyłki.

W celu sprawdzenia statusu wysyłki wystarczy wybrać ikonę koperty, która pojawi się przy deklaracji. Po przyjęciu deklaracji do ZUS będzie istniała możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów