Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przedsiębiorcy - ile wyniosą w 2019 roku

Podstawowymi wartościami, od których zależą składki ZUS przedsiębiorcy, są:

  • prognozowane przeciętne wynagrodzenia miesięczne oraz

  • minimalne wynagrodzenie za pracę.

Obie płace wzrosną w 2019 roku, a co za tym idzie zwiększą się również składki ZUS przedsiębiorcy. Ile wyniosą zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2019 roku? Sprawdźmy.

Płaca minimalna i przeciętne wynagrodzenie 2019

Jak zostało już wspomniane, prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Polsce wzrośnie w 2019 roku - z 4 443 zł do 4 765 zł.

Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60% tej kwoty, czyli
2 859,00 zł.

Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2019 minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 250 zł.

Uwaga!

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2019 rok jest jeszcze nieznana.

Składki ZUS przedsiębiorcy 2019

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe.

Składki ZUS przedsiębiorcy - porównanie 2017, 2018 i 2019 roku

 

Ubezpieczenie społeczne

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Podstawa wymiaru składek

2 557,80 zł

2 665,80 zł

2859,00 zł

Ubezpieczenie emerytalne

499,28 zł

520,36 zł

558,08 zł

Ubezpieczenie rentowe

204,62 zł

213,26 zł

228,72 zł

Ubezpieczenie chorobowe

62,67  zł

65,31 zł

70,05 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

46,04  zł

47,98 zł*/44,52 zł

47,74 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - Razem

812,61 zł

846,91 zł*/843,45 zł

904,59 zł

Fundusz Pracy

62,67 zł

65,31 zł

70,05 zł

Ubezpieczenia zdrowotne**

     

Podstawa wymiaru składki

3 303,13 zł

3 554,93 zł

-

Ubezpieczenie zdrowotne

297,28 zł

319,94 zł

-

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca PIT

255,99 zł

275,51 zł

-

RAZEM

1 172,56 zł

1 235,16 zł*/1228,7 zł

-

* - kwoty obowiązujące do 31 marca 2018 roku

** - podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na 2019 rok jest jeszcze nieznana